SENÁT Gymnázia Písek

SENÁT GYMNÁZIA PÍSEK

V prvních dvou únorových týdnech si mohli studenti Gymnázia Písek zvolit své první zástupce do nově založeného studentského parlamentu naší školy. Všechny třídy, s výjimkou těch maturitních, měly možnost delegovat maximálně dva reprezentanty do zastupitelstva nazvaného Senát Gymnázia Písek (SGP). Volby se konaly podle principů tajného, rovného a v rámci tříd všeobecného hlasovacího práva v hodinách občanské výchovy, základů společenských věd a dějepisu.

Návrhem volebního systému a prozatímních stanov studentského parlamentu jsme se zabývali na společenskovědních seminářích třetího ročníku. Inspirovali jsme se stanovami doporučenými Českou středoškolskou unií i parlamenty jiných škol. Studenti byli rozděleni do skupin a v nich řešili konkrétní zadání: cíle, kompetence, počet zástupců, rovnost/nerovnost hlasů, volební systém apod. Výslednou verzi jsme získali diskuzí a koncensem. Byla to náročná práce, kterou jsme simulovali činnost zákonodárných orgánů. Vznikly funkční, avšak nedokonalé, normy. Ty čeká nezbytná úprava zvolenými členy SGP. Schválení stanov a volebního systému bude zřejmě jedním z hlavních úkolů školních senátorů.

Studenti z 18 tříd si zvolili 36 zástupců. Celkový počet kandidátů byl 83; v rámci jedné třídy jich bylo nejvíce 8 a nejméně 3. První zasedání se uskuteční 1. 3. od 14.30 ve školní aule.

Moje poděkování za dosavadní práci pro SGP patří všem studentům zmíněných seminářů, i těm, kteří se jich zúčastnili jako externisté tehdy, když jsme řešili vznik SGP. Idea parlamentu by nebyla dotažena až k volbám bez nezastupitelné pomoci dvou konkrétních studentů. Jsou jimi Martin Vokatý ze 3.B a Jiří Čapek ze 6.O, stali se hybnou silou celé iniciativy. Rád bych poděkoval za spolupráci mým kolegyním, které organizovaly volby v jednotlivých třídách. Senát Gymnázia Písek vzniká za podpory pana ředitele Mgr. Michala Drnce.

Zvoleným členům SGP srdečně přeji hodně zdaru a chuti do práce.

Jakub Cenek