Školní knihovna - vrácení knih

Z důvodu šíření pandemie viru COVID-19 žádáme všechny žáky a ostatní čtenáře školní knihovny,

aby v rámci nouzového stavu dodržovali tato pravidla!

1. Vstupujte pouze s rouškou a jednotlivě!

2. Před vstupem do knihovny dodržujte rozestupy 2
    metry!

 2. Při vstupu do knihovny je vlevo vedle dveří umístěna     
     dezinfekce na ruce, kterou prosím použijte!

3. Knihy odkládejte do určené krabice!

5. V knihovně se zdržujte po dobu nezbytně nutnou!

6. Knihy se pouze vracejí, půjčení není možné!    

Vrácené knihy budou dány do karantény (3 dny) a poté

vráceny do knižního fondu.

Děkujeme za pochopení.

Výpůjční doba (do 31. 5. 2020)

Úterý 9.45 - 10.15 hod.

Středa 10.15 - 10.30 hod.

Čtvrtek 9.45 - 10.15 hod.