Školní online pokladna - AKTUALITA.

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

děkujeme Vám za Vaši registraci v novém modulu Školní online pokladny. Velmi si vážíme naší vzájemné spolupráce.

K dnešnímu dni je zaregistrována téměř polovina rodičů našich žáků.

MInimální výše prvního vkladu do ŠOP byla vedením školy stanovena na částku 500,- Kč

Kontaktní osobou pro školní online pokladnu v naší škole je Bc. Andrea Šmidmajerová - smidmajerova.andrea@gymna-pi.cz - 739 030 842.

 

Ještě jednou Vám děkujeme za fajn spolupráci a přejeme krásné zářijové dny

A.Šmidmajerová