Slavnostní předávání jazykových certifikátů

Předávání certifikátů FCE a CAE

Dne 8. 9. 2022 proběhlo na naší škole předávání certifikátů FCE a CAE z anglického jazyka žákům čtvrtých ročníků, kteří tuto zkoušku skládali na konci června tohoto roku. Význam této zkoušky není pouze v získání certifikátu, ale je také důkazem toho, že žák jazyk ovládá na takové úrovni, aby jej mohl používat bez problémů nejenom v oblasti profesní, ale také ve svém každodenním životě. Samotný certifikát CAE umožňuje vlastníkovi studium na některé ze zahraničních univerzit, kde je certifikát této úrovně dokonce podmínkou k úspěšnému přijetí. Avšak i certifikát úrovně FCE má svoji váhu, umožňuje jím nahradit profilovou část maturitní zkoušky anglického jazyka, která se některým maturantům v předešlých letech stala osudnou.

Filip Neubauer 4.A