Smutná zpráva

Smutná zpráva

Minulý týden ztichl obvyklý ruch školy, naše žáky čekaly jarní prázdniny. A toto ticho jako by předznamenalo nečekanou a smutnou zprávu.
V pátek 11. 2. 2022 zemřel náš kolega pan Ladislav Valenta.
Zpráva překvapivá, a o to více bolestivá nejen pro učitele Gymnázia Písek, ale i pro jeho žáky současné i bývalé.
Odešel hodný člověk, vždy milý, ochotný, spolehlivý. Výborný kolega i učitel.
Dovolím si připojit několik svých osobních vzpomínek na Láďu.
Věřím, že i kolegyně a kolegové mají vzpomínky podobné.
Ladislav Valenta byl na Gymnáziu Písek mým kolegou dlouhých 32 let do června 2020, kdy odešel zaslouženě do důchodu. V mých pedagogických začátcích byl pro mě jen starším a zkušenějším kolegou. To, jaký je vlastně člověk, jsem si poprvé uvědomila při mé mateřské dovolené v roce 1994, kdy Láďa přijel se svými žáky v rámci sportovního kurzu na kole do Bernartic, aby se podívali na moji tehdy měsíční dceru. Překvapilo mě to a velmi potěšilo.
A pak už následovaly četné příležitosti, kdy Láďa poradil, pomohl, byl nablízku. Ať to byly školní exkurze, výlety, při kterých se vždy ochotně připojil i ke třídě, ve které neučil. S ním jsem věděla, že nemusím studovat všechny zeměpisné informace o místě, kam jedeme, že on vše zná a rád se s námi o své znalosti podělí. A bylo jedno, zda cestujeme pěšky, na kole, autobusem, po okolí Písku, či do vzdálenějších míst naší republiky.
Nemohu nepřipomenout maturitní plesy, maturitní večírky, na které neodmítal pozvání, aby potěšil nejen maturanty, ale i kolegyně a kolegy, jimž byl příjemným společníkem.
Poslední moje vzpomínka na setkání s Láďou je právě maturitní večírek mé 4. B v červnu 2021. To už byl Láďa jeden rok v zaslouženém důchodu, ale rád přišel a byl stále takový, jakého jsme ho znali – veselý, vstřícný k žákům i nám kolegům. Nenapadlo mě a určitě ani nikoho z přítomných, že se s panem učitelem Valentou vidíme na mimoškolní akci naposledy.

Láďo, byl jsi naším milým kolegou, na kterého budeme všichni s láskou vzpomínat!

Radka Kuntová a všichni bývalí kolegové