Studenti 2.F a 3.F na exkurzi v Terezíně, Litoměřicích a na Radobýlu

Dne 4. května se třídy 2.F a 3.F zúčastnily exkurze do města Terezín, Litoměřice a na vrch Radobýl.

Po příjezdu do pevnosti Terezín jsme nejdříve navštívili Muzeum ghetta, bývalou budovu školy a v období druhé světové války chlapecký domov L417. Zde jsme od pana učitele Kučery dostali pracovní listy a hledali odpovědi na zadané otázky. Stálá expozice Terezín v konečném řešení židovské otázky 1941- 1945 nabízí pohled na život, který si dnes stěží můžeme představit.

Následně jsme se přesunuli přes řeku Ohři do Malé pevnosti. Tady na nás čekala samotná prohlídka celé pevnosti s výkladem zkušeného průvodce. Spolu s ním jsme prošli celý objekt, dozvěděli se mnoho informací týkajících se životních podmínek zdejších obyvatel, fungování hierarchie mezi vězni, také zde byl vězněn atentátník Gavrilo Princip. Podívali jsme se do cel, umýváren, podzemních chodeb, na appelplatz a také na popraviště. Těsně před vchodem do pevnosti se nachází Národní hřbitov Terezín, kde je pohřbeno na 2 300 obětí.

Dále jsme pokračovali do královského města Litoměřice, plného historických památek, a vydali se po stopách Karla Hynka Máchy. Den jsme ukončili výšlapem na vrch Radobýl a užili si nádherný výhled do krajiny. Není divu, že zde Mácha rád sedával.

                                                                                                                                                                                                                  Anna Buchalová (3.F)