Studenti v Galerii F.R.Dragouna

V prvním červnovém týdnu navštívily třídy 1.F, 2.F, 3.F, 4.O a 2.B Galerii Dragoun v rámci programu kreativního vzdělávání.Propojili jsme hodiny výtvarné výchovy, hudební výchovy, historie a zeměpisu - cestovali jsme po světových galeriích, které navštěvoval a ve kterých sbíral inspiraci ke své tvorbě akademický malíř František Roman Dragoun. Celým projektem provázel studenty pan Zdeněk Beneš. Připravil si přednášku o nejvýznamnějších malířích, jejichž díla jsou v galeriích vystavena a doplnil ji videoukázkami obrazů. V další části programu se studenti věnovali samotné tvorbě ak.malíře F.R. Dragouna. Seznamovali se s obrazy, které jsou v galerii vystaveny.Studovali malířské techniky, které F.R.Dragoun ve své tvorbě používal.Obrazy F.R.Dragouna byly pro studenty zajímavé i tím, že se na nich často objevuje motiv Písku a okolí. Na závěr mohli shlédnout krátký dokument o malíři F.R.Dragounovi.