Úřední hodiny o prázdninách

Úřední den:      středa
Úřední hodiny: 9:00 hod. - 12:00 hod.
Zvoňte, prosím, na sekretariát, resp. na ekonoma.