Úspěch v Zeměpisné olympiádě

Ve čtvrtek a v pátek 28. a 29. dubna proběhlo v Praze na Albertově celostátní finále Zeměpisné olympiády. Naši školu již počtvrté reprezentoval Martin Větrovský (7.O), který postoupil ve středoškolské kategorii D.

Ve čtvrtek dopoledne na soutěžící čekal bohatý doprovodný program, drobné soutěže, seznamovací aktivity a prohlídka lokality Albertova. Po obědě pak vyrazili na nedaleký Vyšehrad, kde plnili úkoly terénní části soutěže. Vyzkoušeli si práci s geodetickým přístrojem totální stanice, počítali hustotu zalidnění blízkého vnitrobloku, na základě pozorování vytvářeli mapu koryta Vltavy nebo z urbanistického hlediska hodnotili aktuální využití Vyšehradských sadů. Dále analyzovali dopravní situaci v okolí a získaná data vizualizovali v mapě intenzity dopravy. Před večeří a přesunem na ubytování v malostranském Tyršově domě dostali ještě hodinu na dokončení a precizaci svých prací.

Páteční dopoledne už probíhalo prozaičtěji, všech 48 soutěžících ho strávilo vyplňováním testů (práce s atlasem, písemného testu geografických znalostí a multimediálního testu). Následné čekání na výsledky jim pak zpříjemnila prezentace Zeměměřičského úřadu a interaktivní workshop na téma migrace.

A jak to celé dopadlo?

Martin v obrovské konkurenci obsadil konečné 8. místo, a postoupil tak na červnovou Evropskou geografickou olympiádu (EGEO), čímž navázal na loňské 7. místo a účast na srpnové Mezinárodní olympiádě věd o Zemi (IESO).