Úspěchy žáků v konverzační soutěži v německém jazyce

Úspěšná reprezentace školy v konverzační soutěži v německém jazyce

 Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce (a ve dvou kategoriích zároveň i okresní) se i v letošním roce uskutečnilo díky zájmu žáků naší školy, a to i přes  ztíženou situaci díky celostátní distanční výuce.

Tato soutěž je organizována ve třech kategoriích – kategorie I.B je určena žákům primy a sekundy a končí okresním kolem, v němž zvítězila Vanda Knettigová (2.O) před spolužačkami Zuzanou Kadlecovou na druhém a Elenou Střízkovou na třetím místě.

Kategorie II.B je pro žáky tercie a kvarty a středoškoláci soutěží v nejvyšší kategorii III.A. Do krajského kola soutěže byli nominováni tři žáci naší školy – z kategorie pro středoškoláky studenti třídy 2.A Filip Neubauer a Kateřina Bernasová a z kategorie nižších  víceletých gymnázií Karel Kubeš ze 4.O, který v kategorii II.B jednoznačně (a již opakovaně) zvítězil i v krajském kole soutěže a postoupil tak do celostátního kola, které vrcholilo dne 19. 5. 2021 a kde ho od nejvyšší příčky dělil rozdíl pouhého půl bodu!

K tomuto mimořádnému výkonu mu blahopřejeme a všem účastníkům soutěže děkujeme za účast a reprezentaci Gymnázia Písek.