Vánoční benefiční jarmark

21.12.2022 Senát Gymnázia Písek ve spolupráci s nadací VIA uspořádal na naší škole vánoční jarmark, jehož výdělek v hodnotě 21 208 Kč putoval domácímu hospicu Athelas. Mohli jste si zde zakoupit vánoční dekorace vyrobené našimi studenty nebo nazdobit perníčky, a když přišla zima, tak byly také k prodeji palačinky, klobásy nebo horký čaj. Vládla příjemná vánoční atmosféra.

Děkujeme všem, kteří přišli a přispěli, a také všem, kteří se podíleli na organizaci této akce. Především děkujeme Lucii Syrovátkové a Nikole Hálkové z 5.F, které celou akci zaštítily.

Pokud jste jarmark nestihli, nesmutněte. Stále můžete přispět na hospic pomocí QR kódu.

 

Za Senát Gymnázia Písek

Vanessa Janoušková a Anna Viktorová

Fotky: