Vánoční zpívání v domově seniorů SeneCura

Dne 21.12 se žáci gymnázia spojili s mezinárodní humanitární organizací ADRA, která poskytuje pomoc lidem v nouzi, aby zpříjemnili adventní čas babičkám a dědečkům z domova seniorů SeneCura v Písku a potěšili je vánočními písněmi.
Před samotným vystoupením nás čekalo hodinové nacvičení vybraných skladeb a sladění se s hudebními nástroji, které se sešly v hojném počtu od příčných i zobcových fléten, kytar a klavíru po housle, saxofon a trumpetu. Mnoho seniorů se shromáždilo v jídelně a mohlo se začít. Naše publikum se k nám se zpěvem přidalo a odměněni jsme byli spokojeným potleskem a malým pohoštěním.
Ti, kteří se nemohli ze zdravotních důvodů dostavit na vystoupení, nemuseli smutnit, protože i za nimi jsme se zastavili na jejich pokojích a společně se zpěvem jim předali vyrobená přáníčka.
Toto adventní odpoledne jsme si všichni užili a jsme rádi, že jsme někde mohli být užiteční a naše konání bylo smysluplné.
Moc se těšíme na brzké zopakování.
Natálie Hřebejková, Soňa Valdaufová (2.O)