VIP návštěva Kanceláře prezidenta republiky

Na základě umístění v celostátním kole soutěže Mediální olympiáda 2024 obdržely studentky 6.O poukaz na VIP prohlídku Pražského hradu a přilehlých prostor. Prohlídka byla doprovázena dvouhodinovým výkladem pana Otakara Foltýna, vládního koordinátora pro strategickou komunikaci.

Pan Foltýn, který v minulosti působil také jako náčelník Vojenské policie, představil studentkám Sáře Ettlerové, Julii Nováčkové a Sofii Nováčkové témata mediálního vzdělávání v nových souvislostech. Problematiku státní ideologie, propagandy, národních zájmů či tendenčí interpretace dějin obohatil o kontext reálií českých zemí i o svůj profesní pohled na běžně známé historické události.

Tyto zkušenosti byly podnětné pro žákyně, poněvadž prohloubily jejich zájem o společenskovědní témata. Prohlídka však mimo jiné prokázala, jak zásadní úlohu má mezioborové propojování výuky, o které se pedagogové Gymnázia Písek snaží. Klíčem k porozumění světa kolem nás (minulého i současného) není pouhá znalost oddělených faktů, ale jejich aplikace a umisťování do vzájemných vztahů a souvislostí. Studentky navíc prokázaly, že si výhru vybírají oprávněně. Při otázkách pana Foltýna zapojovaly kritické myšlení a svou školu náležitě reprezentovaly.

Děkujeme paní Kamile Pliskové, hlavní organizátorce Mediální olympiády, za zprostředkování tohoto nevšedního zážitku. Poděkování patří samozřejmě i panu Otakaru Foltýnovi, který dovedl odkrojit takový díl svého času, aby nás provedl Katedrálou sv. Víta i běžně nepřístupnými prostorami Prezidentské kanceláře. Je zřejmé, že exkurze, při níž byla všem návštěvníkům z Gymnázia Písek věnována taková péče a čas, pomáhá šířit legitimitu naší exekutivy jak v třídním kolektivu, tak i v širší společnosti. Ať výhry ze soutěží stojí za to!

 

 

video: