Autobusová doprava pro studenty Gymnázia Písek


Gymnázium Písek vyhlašuje veřejnou zakázku na dodavatele služby "Autobusová doprava pro studenty Gymnázia Písek na území ČR a Evropy".
Výsledkem veřejné zakázky bude podepsání rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 4 let.

Podrobnější informace k předmětu zakázky jsou součástí výzvy k podání nabídky, která je uveřejněna v přiložených souborech.
 
Stav: 
Ukončené

Jazykově - poznávací kurz pro žáky Gymnázia Písek v Anglii

Gymnázium Písek vyhlašuje veřejnou zakázku na dodavatele služby "Jazykově - poznávací kurz pro žáky Gymnázia Písek v Anglii".
Podrobnější informace k předmětu zakázky jsou součástí výzvy k podání nabídky, která je uveřejněna v přiložených souborech.
 
Stav: 
Ukončené