Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Dne  27. 4. 2020 MŠMT vydalo Vyhlášku č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.
Vyhláška v platném znění je uložena v příloze.
Files: