Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

V přílohách jsou uložené výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 (pro všechny studijní obory).

Výsledky přijímacího řízení jsou rovněž zveřejněny v systému DIPSY a na veřejně přístupném místě ve škole (nástěnka u vchodu).

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se neposílá, zveřejněním výsledků se považuje rozhodnutí za oznámené.
Uchazeči byli prostřednictvím DIPSY přiřazeni na jednotlivé SŠ.

Zápisový lístek
Zápisový lístek se NEODEVZDÁVÁ!

Odvolání

Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů.
Odvolat se lze pouze např. na procesní pochybení v průběhu přijímacího řízení.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů je bezpředmětné.

Vzdání se práva na přijetí
Pokud nechce uchazeč nastoupit do školy, na kterou byl přijat, může se vzdát práva na přijetí (to neznamená přijetí do další školy v pořadí!).
Chce-li se uchazeč hlásit do dalšího kola, musí vzdání se práva na přijetí doručit na SŠ nejpozději do 3 pracovních dnů před termínem pro podání přihlášky.
Vzdání se práva na přijetí se vždy podá osobně ve škole nebo prostřednictvím pošty.