Životní prostředí Písecka - přednáška EVVO

V pátek 17. 2. 2023 se žáci 4. ročníků zúčastnili přednášky pana ing. Miroslava Šatry, vedoucího Odboru životního prostředí Písek. Já jakožto účastník bych ráda tímto článkem shrnula, co zajímavého jsme se dozvěděli.

Pan inženýr Šatra se tentokrát zaměřil na plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje, kdy od roku 2030 se nebude moct skládkovat odpad, jelikož je to málo ekologické. Ve společnosti je domněnka, že od roku 2030 nebude mnoho odpadu, zatím to ale tak nevypadá.

Spalování komunálního odpadu je ekologická zátěž, proto je nutno komunální odpad co nejvíce redukovat. Zatím je to ošetřeno tím, že bude zákaz odkládání využitelných odpadů na skládkách, platný od roku 2030. Výjimky jsou pouze v kritických situacích (přírodní katastrofy…)

Do roku 2029 také stát požaduje maximálně 130 kg odpadu na občana. Momentálně jsme v Písku na kapacitě zhruba 140 kg, musíme ho tedy ještě trochu zredukovat.

Město Písek má i vlastní kompostárnu (=oběhové hospodářství), zpracování na finální produkt zde trvá zhruba 3 měsíce. Také mne zaujalo, že odpady z talířů (tzv gastroodpady) se nemohou dávat přímo do kompostu! Musí se vložit do zařízení, které zredukuje celkové množství na desetinu, a výsledná hmota se pak používá jako hnojivo. Taková zajímavost je, že vepřová kost se zde rozloží zhruba za 5 dní.

Další část přednášky byla zaměřena na Centrální Zdroj Tepla=písecká teplárna, která je pod kontrolou vypouštění emisí. V teplárně je momentálně uhelný a biomasový kotel a vyprodukuje průměrně 31MW tepla(nejvíce).
Přednáška byla zakončena besedou.

Odnášíme si z akce mnoho cenných informací a podnětů k tomu, abychom byli ještě více šetrní k životnímu prostředí a snažili se o co nejmenší množství odpadu, které by muselo skončit na skládkách nebo ve spalovnách.

Pinterová Eliška, 4. A