Změny v organizaci výuky

Ve čtvrtek 31. 1. 2019 dochází ke změnám v organizaci výuky.
Vyučování v tento den končí 5. vyučovací hodinou.
V pátek 1. 2. 2019 jsou pololetní prázdniny.