Změny v organizaci výuky v době konání maturitních zkoušek

Z důvodu konání ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky a zkoušek profilových dochází k organizačním změnám ve výuce.
V období od 20. 5. 2019 do 31. 5. 2019 dochází ke zkrácení výuky.
Vyučování v těchto dnech končí 5. vyučovací hodinou.
Děkujeme za pochopení.