Změny v organizaci výuky v týdnu od 16. 12. 2019 do 20. 12. 2019

Přehled změn ve výuce
Pondělí 16. 12. 2019
- z organizačních důvodů končí vyučování po 3. vyučovací hodině, tj. v 10:45 hod. (oběd pro žáky je vydáván již od 11:00 hod.).
Úterý 17. 12. 2019
- beze změn
Středa 18. 12. 2019
- sportovní den pro třídy nižšího gymnázia (1.O - 4.O, 1. F a 2.F) - konec vyučování po ukončení vybrané sportovní aktivity.
- vyšší gymnázium - dopolední výuka dle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá.
Čtvrtek 19. 12. 2019
- sportovní den pro třídy vyššího gymnázia - konec vyučování po skončení vybrané sportovní aktivity.
- nižší gymnázium - dopolední výuka dle rozvrhu, odpolední vyučování odpadá.
Pátek 20. 12. 2019
- výuka končí po 4. vyučovací hodině, tj. v 11:40 hod.