Plán rozmístění učeben pro rok 2022/2023 v budově A
Plán rozmístění učeben pro rok 2022/2023 v budově B