Podpůrné materiály pro přijímací zkoušky a maturitní zkoušky

Aplikace ČŠI pro přípravu na přijímací zkoušky a maturitní zkoušky najdete pod odkazem:

ČŠI pomoc k PZ a MZ

(v první části jsou testové úlohy k přijímacím zkouškám na střední školy, ve druhé části tréninkové testy k maturitám).
K využití těchto testů je nutné stáhnout příslušnou aplikaci, QR kód naleznete na stejné stránce.

Věcný záměr úprav maturitní zkoušky 2021

V příloze najdete materiál MŠMT, který se týká úprav a změn v organizaci maturitní zkoušky MZ JARO 2021 a časový harmonogram společné části MZ JARO 2021 (didaktické testy).

Termíny profilové části maturitní zkoušky pro termín JARO 2021 - dle současně platných opatření vydaných MŠMT

Třída 4.A: 1. 6. 2021 - 4. 6. 2021
Třída 4.B: 1. 6. 2021 - 4. 6. 2021   
Třída 6.F: 7. 6. 2021 - 11. 6. 2021
Třída 8.O: 7. 6. 2021 - 11. 6. 2021
 


1. Změny v konání maturitních zkoušek ve školním roce 2020/2021 (krátké shrnutí)
(zdroj: Opatření obecné povahy č.j. MSMT-3267-2021-1)

Prodloužení časového limitu pro konání didaktických testů (DT)
  • DT z ČJ - celkový časový limit 85 minut (původní 75 minut)
  • DT z CJ - celkový časový limit 110 minut (původní 100 minut) - 40 minut poslechová část, 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
  • DT z M - celkový časový limit 135 minut (původní 120 minut)
Písemné práce z českého jazyka a z cizího jazyka jsou zrušeny.

Mimořádný termín pro konání DT (14. 6. - 16. 6. 2021)
pro žáky, kteří z důvodu karantény nebo onemocnění Covid-19 se nemohli dostavit k řádnému termínu (žák musí prokazatelně doložit důvody nepřítomnost)
  • k maturitní zkoušce bude připuštěn každý žák, který prospěl v 1. pololetí školního roku 2020/2021
  • žák, který v 1. pololetí nebyl klasifikován nebo neprospěl, může vykonat opravnou nebo náhradní zkoušku:

- pokud zkoušku úspěšně vykoná do 30. června 2021, může konat maturitní zkoušky v podzimním termínu
- pokud o to žák požádá, umožní ředitel školy konání komisionální zkoušky do 31. března 2021. Pokud žák komisionální zkoušku vykoná úspěšně, může konat maturitní zkoušky v řádném jarním termínu.
- náhradní i opravné zkoušky jsou vždy komisionální

2. Vzdělávání žáků maturitních ročníků ve 2. pololetí školního roku 2020/2021

a) ve 2. pololetí školního roku 2020/2021 navštěvuje žák povinně předměty a semináře, které se vztahují k předmětům, ze kterých bude žák skládat maturitní zkoušky (dle předmětů uvedených v přihlášce k maturitní zkoušce)

b) v ostatních předmětech si žák může zvolit jednu z těchto možností:

Maturitní zkoušky MZ PODZIM 2020

Maturitní zkoušky PODZIM 2020 se budou konat v úterý 1. 9. 2020. - viz rozpis
Zkušební místnost: učebna EVH (estetické výchovy hudební)
Zahájení: 11:00 hod.
Prosíme všechny žáky, kteří budou zkoušku v tomto termínu skládat, o dodržení času zahájení.