Historie

Gymnázium Písek vzdělává a vychovává své studenty již od r. 1778. V jeho lavicích zasedli takoví lidé jako byl František Ladislav Čelakovský, Mikoláš Aleš, Ladislav Stroupežnický, Fráňa Šrámek, Antonín Sova, Čeněk Zíbrt či Karel Klostermann. Vyučujícími zde byli také neméně známí lidé - za všechny jmenujme Adolfa Heyduka. Je proto zřejmé, že s ohledem na svoji historii, má Gymnázium Písek veliký zájem na pokračování svého dobrého jména. Vzhledem ke všeobecně nedostačujícím finančním prostředkům pro nadstavbovou podporu svých studentů, rozhodli se členové sboru založit v r. 1994 Nadaci při Gymnáziu Písek, která by měla za úkol shromažďovat finanční prostředky pro podporu vzdělávací činnosti nad rámec školní výuky. V důsledku změny zákona byla tato Nadace změněna dne 14. 12. 1998, s platností od 1. 1. 1999, na Nadační fond Gymnázia Písek (NF GP). Zakladateli byli pan Ing. Vojtěch Bubník, pan Pavel Těšík a pan Ing. Zdeněk Mareš.

V současné době se NF GP orientuje na tři základní okruhy podpory. Jednak podporu talentů, podporu vzdělávací činnosti školy a sociální program.