Jak přispět

Každým rokem přispívají žáci do Nadačního fondu GP 300,- Kč (usnesením Správní rady Nadačního fondu Gymnázia Písek ze dne 12. 6. 2019) - většinou na začátku školního roku nebo při prvních třídních schůzkách. Výběr této sumy je limitován datem 31. 12. stávajícího roku.

Přispívat se dá samozejmě i bezhotovostním způsobem v průběhu celého školního roku a to na účet Komerční banky č. 3336271/0100 nebo prostřednictvím třídního učitele.