Poslání

Posláním Nadačního fondu Gymnázia Písek je podpora talentovaných žáků, rozvoj jejich osobnosti, motivace pro budoucí životní orientaci a sociální podpora zejména u finančně náročných akcích školy. Mezi hlavní aktivity Nadačního fondu patří:

  • Podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek
  • Podpora zahraničních kontaktů žáků a zaměstnanců školy organizovaných školou nebo nadačním fondem
  • Podpora sportovních a kulturních aktivit žáků - ve formě příspěvků na dopravu, na vstupné apod.
  • Oceňování nejlepších žáků školy
  • Další činnosti ve prospěch školy a jejích žáků a zaměstnanců