Jaké možnosti mohou nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

Jak v jednotlivých případěch postupovat?

Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod anonymním číslem (= anonymní ID), budou zveřejněny v pondělí 2. 5. 2022 na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.

Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené!

Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60 g odst. 6 školského zákona).

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zpětvzetí zápisového lístku

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu

Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) – viz. informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje.


Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

1.         Na výsledkové listině je Vaše anonymní ID v seznamu přijatých a chcete k nám skutečně zastoupit. Od pondělí 2. května 2022 můžete v kanceláři gymnázia odevzdávat tzv. zápisový lístek. Zápisový lístek musíte odevzdat do 10 dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení.

Přijímací zkoušky pro 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
- 2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
- 1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
- 1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek (ke dni 1. 3. 2022):
- čtyřleté gymnázium - 151
- šestileté gymnázium - 33
- osmileté gymnázium - 107
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2022 (včetně)!

Setkání ředitele školy s rodiči žáků prvních ročníků

Aktuálně!

Opatření ke schůzce
- při vstupu do budovy a následně po celou dobu pobytu ve škole používejte ochranu dýchacích cest (respirátor)
- použijte virucidní prostředky k dezinfekci rukou
- v případě, že na sobě pozorujete příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů  a kloubů, ztráta chuti a čichu, apod.) nevstupujte, prosím, do budovy (informace Vám rádi a ochotně sdělíme telefonicky, e-mailem či později osobně)


ISIC karty
V úvodních informacích je chybně uvedené datum pro odevzdání žádosti - 31. 7. 2021.
Žádosti můžete odevzdávat kdykoliv.
O ISIC kartu je možné zažádat i v průběhu školního roku.
Za tiskovou chybu se omlouváme.

V nově uložené příloze najdete rozdělení žáků 4letého gymnázia do tříd 1.A a 1.B.

V úterý 17. 8. 2021 byly přidány nové informace formou příloh (kliknutím na políčko "Číst dál", se Vám zobrazí přílohy)

Informační setkání vedení gymnázia, třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů ve třídách prvních ročníků se uskuteční v pondělí 30. 8. 2021 v následujích časech:
 
Studijní obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium (čtyřleté) - od 15:00 hod.
Studijní obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium (osmileté) - od 16:00 hod.

Studijní obor 79 – 41 – K/61 Gymnázium (šestileté, s rozšířenou výukou francouzského jazyka) - od 16:00 hod.

Setkání proběhne v aule školy.

Všechny rodiče, resp. zákonné zástupce, srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia


Pozvání na schůzku Vám zašleme i na e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke studiu.

Podrobnosti k organizaci, resp. hygienickým opatřením k zajištění provozu škol, upřesníme poté, co obdržíme oficiální informace z MŠMT a MZDr.

V současné době víme pouze tolik, co je zveřejňováno v médiích.

Děkujeme za pochopení.
.