Výsledky "Přijímacích zkoušek NANEČISTO 2024"

V příloze najdete výsledkové listiny "Přijímacích zkoušek NANEČISTO 2024" pro jednotlivé studijní obory.
V případě zájmu si mohou uchazeči nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout kopii záznamových archů do pátku 26. 1. 2024 (v době od 8:00 hod. do 15:30 hod.).
Testové sešity byly ponechány uchazeči.
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Aktuálně!
 
V přílohách jsou uložené výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (pro všechny studijní obory).
Dle platné legislativy je zveřejněn pouze seznam přijatých uchazečů a bodové hodnocení prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů je rozhodnutí o přijetí považováno za doručené. Tito uchazeči mohou odevzdat zápisový lístek.
Uchazeči, kteří nejsou uvedeni v seznamu "přijatých uchazečů", nebyli přijati.
Tito uchazeči musí počkat na doručení rozhodnutí o nepřijetí, které jim bude zasláno poštou (obálka "s modrým pruhem").
 

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?
Jak v jednotlivých případěch postupovat?


Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod anonymním číslem (= anonymní ID), jsou od úterý 2. 5. 2023 zveřejněny na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.
Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.
Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené!
Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku
Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole
(§ 60 g odst. 6 školského zákona).
Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zpětvzetí zápisového lístku
Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.
Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu
Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) – viz. informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje.


Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

Jak v jednotlivých případěch postupovat?

Výsledky přijímacího řízení, tj. pořadí přijatých uchazečů pod anonymním číslem (= anonymní ID), budou zveřejněny do dvou pracovních dní od zpřístupnění výsledků testů CERMATu školám (CERMAT poskytne výsledky školám nejpozději 28. 4. 2023) na webových stránkách školy a na nástěnce u vstupu do budovy A.

Současně se zveřejněním seznamu přijatých uchazečů budou, dle platné legislativy, zveřejněny výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se považuje rozhodnutí o přijetí za doručené!

Nepřijatým uchazečům ředitel školy odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60 g odst. 6 školského zákona).

Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů.

Zpětvzetí zápisového lístku

Zpětvzetí zápisového lístku je možné v případě vydání nového rozhodnutí dle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče.

Zákon č. 135/2020 Sb. v kombinaci se školským zákonem stanoví lhůtu pro odevzdání zápisového lístku po oznámení nového rozhodnutí o přijetí na 10 pracovních dní od oznámení nového rozhodnutí.

Vyžádání zápisového lístku od krajského úřadu

Zápisový lístek primárně vydává uchazeči základní škola, jíž je žákem, uchazeč ho může získat i od krajského úřadu na základě písemné žádosti (§ 17 odst. 3 vyhlášky) – viz. informace na stránkách OŠMT Jihočeského kraje.


Co se může, z pohledu uchazeče, stát po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?

Přijímací řízení 2023/2024 - nahlédnutí do spisu

V pátek 28. dubna 2023 od 12:00 hod. do 16:00 hod. mohou dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. zákonní zástupci uchazečů využít možnosti nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí.

Upozorňujeme, že seznam přijatých uchazečů v tuto dobu k dispozici ještě nebude (výsledky Jednotné přijímací zkoušky CERMAT poskytne školám nejpozději 28. 4. 2023).

K nahlédnutí ve spisu bude pouze tato dokumentace:

- přihláška ke studiu (společně se zaslanými přílohami)

- pozvánka od CERMATu,

- vyplněné (neopravené!) záznamové archy ze dne konání JPZ (opravené testy zasílá CERMAT i s několikatýdenním zpožděním, následně budou založeny do spisu)