Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 - rozdělení uchazečů do učeben

Rozdělení uchazečů do učeben
V přílohách najdete rozdělení uchazečů do jednotlivých učeben.
Rozmístění učeben, ve kterých se konají testy Jednotné přijímací zkoušky (JPZ), je vyznačeno v přiložených plánech budovy A (hlavní budova).
K přijímací zkoušce si nezapomeňte vzít pozvánku a povolené pomůcky.
Buďte, prosím, v učebnách včas.
Po dobu konání přijímacích zkoušek není povolena přítomnost rodičů na patrech budovy, na kterých se nachází učebny, v nichž se konají testy JPZ.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Gymnázium Písek

Pozvánky k přijímací zkoušce

Pozvánka k Jednotné přijímací zkoušce (JPZ) bude uchazečům o studium zaslána nejpozději v průběhu příštího týdne (27. 3. 2023  - 31. 3. 2023) tak, aby byla splněna povinnost školy odeslat pozvánku nejpozději 14 dní před konáním JPZ (Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, § 2, odst. 2)
Pozvánku obdrží zákonní zástupci uchazečů formou "obálky s modrým pruhem".

 
 

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Pro školní rok 2023/2024 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
- 2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
- 1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
- 1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek (ke dni 1. 3. 2023):
- čtyřleté gymnázium - 141
- šestileté gymnázium - 42
- osmileté gymnázium - 98
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2023 (včetně)!