Školní psycholožka

Vážení rodiče, milí žáci,

jmenuji se Mgr. Kristýna Míková a od září 2022 působím na škole jako školní psycholožka. Školní psycholog je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa s dítětem je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

Školní psycholog může pracovat s celou třídou (např. třídnické hodiny, vzdělávací akce, prevence a intervence), skupinově (např. skupina přátel, rodina) či individuálně. Kromě poradenské práce mohu provádět i krizovou intervenci či mediaci.

První setkání s žákem je v rámci krizové intervence možno bez předchozího souhlasu rodiče. Pokud by se žák chtěl scházet častěji či pravidelně (tedy vícekrát než pouze jednou), je potřeba, aby rodiče podepsali individuální informovaný souhlas (viz příloha).

Kdy není individuální informovaný souhlas potřeba:

  • Krizová intervence
  • Preventivní programy (např. třídnické hodiny)
  • Při podezření, že je žák týrán či zneužíván
  • V případě, že žákovi nebo jeho okolí hrozí ohrožení na zdraví
  • V případě plnoletosti žáka
PřílohaVelikost
individualni_informovany_souhlas.docx728.09 KB