Maturitní zkoušky MZ JARO 2022

Základní informace k maturitní zkoušce v termínu JARO 2022 najdete na odkazu:

Maturitní zkouška JARO 2022

V příloze najdete informace k profilové části maturitní zkoušky MZ JARO 2022.

Termín konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky MZ JARO 2022 byl stanoven na období 2. - 5. května 2022 (časový rozvrh konání testů určí MŠMT do 15. 1. 2022).

Zkoušky profilové části MZ se v jarním zkušebním období konají od 16. 5. 2022 do 10. 6. 2022 (přesný termín určí ředitel školy).

Termíny konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky JARO 2022:

Třída 4.A     16. 5. 2022 - 20. 5. 2022
Třída 4.B     16. 5. 2022 - 20. 5. 2022
Třída 6.F      23. 5. 2022 - 27. 5. 2022
Třída 8.O     23. 5. 2022 - 27. 5. 2022


Termíny písemných prací:

Písemná práce z  českého jazyka a literatury: 5. 4. 2022
Písemná práce z anglického jazyka:                6. 4. 2022
Písemná práce z německého jazyka:               7. 4. 2022
Písemná práce z francouzského jazyka:          7. 4. 2022


 
Tabulky vysvětlující rozdíly mezi starou a novou organizací maturitní zkoušky
Schéma popisující, jak volit předměty profilové části maturitní zkoušky

Časový harmonogram didaktických testů společné části MZ

V příloze najdete časový rozpis konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v termínu JARO 2022.
Testy se konají v termínu od 2. května 2022 do 4. května 2022.
Na základě novely vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, dochází k následujícím úpravám:
Zkouška z českého jazyka a literatury byla prodloužena o 10 minut na 85 minut.
K desetiminutovému prodloužení času došlo také v případě didaktického testu z cizího jazyka, v jehož rámci byla navýšena časová dotace pro část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti z 60 na 70 minut (časový limit 40 minut pro poslechovou část zůstal zachován). Zkouška z cizího jazyka tak bude trvat 110 minut.
Delší čas na řešení budou mít žáci k dispozici i u zkoušky z matematiky, kde byl časový limit navýšen o 15 minut na 135 minut.
Časový limit pro nepovinnou zkoušku matematika rozšiřující (150 minut) zůstal nezměněn.

.