Banner Gymnázium Písek pohled z Komenského ulice

Naše škola

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie
Logo školního časopisu GP Times

GP Times

Školní časopis vydávaný studenty.

Informace  Aktuálně
Banner Logo Nadační fond Gymnázia Písek

Nadační fond

Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně
Banner logo senátu Gymnázia Písek

Senát Gymnázia Písek

Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně
Banner vzhled budoucího venkovního pavilonu

Pavilon

Návrhy představují absolventi Gymnázia Písek.
 

AKTUALITY nejnovější vydané články

Školní online pokladna

Vážení rodiče, zákonní zástupci, našich stávajících i nově nastupujících žáků!

Naše škola využívá Školní program – modul Školní online pokladna (ve zkratce ŠOP).

Je dost možné, že tento program, respektive modul, již znáte ze základních škol či jiných předchozích studií Vašich dětí.

Jedná se o službu, která slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které svěříte škole ve formě bezhotovostní zálohy na čerpání plateb na různé školní akce po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte. 

Více informací k tomuto programu se dočtete v příloze.

V tuto chvíli je zapotřebí, abyste se do Školního programu zaregistrovali a přihlásili ke svému dítěti.

Podrobný návod k registraci rodičů je uložen v další příloze.

Důležitá informace – ID školy = 60869020

Kontaktní osobou v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se ŠOP je v naší škole Bc. Andrea Šmidmajerová.

Prosíme Vás o provedení potřebné registrace nejpozději do 1. 9. 2024.

Děkuji Vám za spolupráci.

Bc. Andrea Šmidmajerová

e-mail: smidmajerova.andrea@gymna-pi.cz

mobil: 739 030 842

 

 

Regionální kultura jako téma projektového dne druhých ročníků

Čtyři zastavení, řada informací a zážitků, zajímavá setkání, takový byl 11. červen 2024 v Prácheňském muzeu.

Studenti se v rámci svého projektového dne setkali s pracovníky muzea, včetně současného ředitele, PhDr. Jiřího Práška, který je v přednáškovém sále přivítal a stručně připomněl dlouholetou tradici muzea, které si v letošním roce připomíná 140 let od svého vzniku.

Skupiny studentů procházely muzeem a seznamovaly se s historií i současností písecké regionální kultury.

S Mgr. Janem Adámkem si studenti prohlédli velkoplošné obrazy z 18. století a originály soch z Kamenného mostu, seznámili se i se složitým procesem jejich restaurování.

S Bc. Martinou Měřičkovou si o výtvarném umění povídali přímo uprostřed originální výstavy obrazů významných píseckých malířů.

Mgr. Jan Kotalík studenty provedl expozicí kulturní historie, ve svém vyprávění se zaměřil na hudbu, výtvarné umění, literaturu a školství.

Exkurze 7.O

Ve středu 5. června se naše třída 7.O vydala na exkurzi, která měla jasný cíl. Přispět k doplnění našich znalostí a tak trochu nenásilným způsobem pomoci v přípravách na maturitu v příštím roce. 

Dopoledne jsme strávili v malebném prostředí Strže, ve kterém novinář a spisovatel Karel Čapek nejenom psal svá známá díla, kde se setkával s přáteli, ale i jenom relaxoval při práci na zahradě nebo při opravách vlastního domu. Dozvěděli jsme se nové informace o jeho osobním životě, práci i názorech na svět kolem sebe, kterými obohacoval nejen své blízké okolí. Řada z nich je aktuální i v dnešní době.

Poznávací exkurze do údolí Wachau a Vídně

Se třídou 4.O a 5.O jsme se v termínu 10.-11.6. vydali prozkoumat krásy Rakouska, konkrétně údolí Wachau a hlavní město Vídeň.

Autobusem jsme vyjeli v pondělí brzy ráno. První zastávku jsme si udělali v rakouském městě Kremže (Krems). Po prohlídce historického centra jsme pokračovali do Dürnsteinu, kde jsme plánovali vyjít na zříceninu nad městem. Bohužel nám ale nepřálo počasí, proto jsme se za vydatného deště pouze prošli podél Dunaje a krátce si prohlédli město s klášterem. Další zastávkou byl Melk. Během rozchodu jsem konečně využila svoje znalosti němčiny při objednávání zmrzlinového poháru. Hlavním cílem v městě Melk byl ale klášter, kam jsme se také podívali a absolvovali prohlídku. Po tomto dlouhém dni jsme naším autobusem vyrazili do Vídně, kde jsme se již jen ubytovali v hostelu a ulehli k spánku.

Loučení s maturanty 2024...

Loučení s maturanty....

V pátek 31.5. a za 14 dní další pátek 13.6.2024 jsme se zúčastnili slavnostního předávání maturitních vysvědčení třídám 4.A, 4.B a 6.F.
Pro každou třídu jsme si připravili sérii šesti písniček, které byly spojené tématem ukončení středoškolských let.
Oproti minulému roku jsme do našeho souboru zpěváků a muzikantů přibrali nové nadané zpěváky a hudebníky z prvních ročníků, se kterými se nám skvěle spolupracovalo. Koncerty se nám povedly, některé rodinné příslušníky dokonce dojaly až k slzám. Atmosféra byla úžasná.
Za celý sbor děkujeme paní učitelce Mgr. Evě Brůžkové za její trpělivost a svědomitou přípravu.


Anna Koblencová, Zuzana Benešová, 3.A

VIP návštěva Kanceláře prezidenta republiky

Na základě umístění v celostátním kole soutěže Mediální olympiáda 2024 obdržely studentky 6.O poukaz na VIP prohlídku Pražského hradu a přilehlých prostor. Prohlídka byla doprovázena dvouhodinovým výkladem pana Otakara Foltýna, vládního koordinátora pro strategickou komunikaci.

Pan Foltýn, který v minulosti působil také jako náčelník Vojenské policie, představil studentkám Sáře Ettlerové, Julii Nováčkové a Sofii Nováčkové témata mediálního vzdělávání v nových souvislostech. Problematiku státní ideologie, propagandy, národních zájmů či tendenčí interpretace dějin obohatil o kontext reálií českých zemí i o svůj profesní pohled na běžně známé historické události.