Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Pro školní rok 2024/2025 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek:
čtyřleté gymnázium - 159
šestileté gymnázium - 59
osmileté gymnázium - 113
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 20. února 2024 (včetně)!

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky (JPZ) pro školní rok 2024/2025

1. termín
12. dubna 2024 - pro čtyřleté obory vzdělání
16. dubna 2024 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín
15. dubna 2024 - pro čtyřleté obory vzdělání
17. dubna 2024 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny uvedené obory vzdělání)
1. termín - 29. dubna 2024
2. termín - 30. dubna 2024

JPZ se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
Klikni a Vyzkoušej si SCIO test zdarma

Pod následujícími odkazy najdete důležité informace a podpůrné materiály k přijímacím zkouškám:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska (pod tímto odkazem najdete nedůležitější informace)
https://procvicprijimacky.cermat.cz/

https://tau.cermat.cz/
https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/InspIS-SETmobile-Priprava-na-prijimaci-zkousky-pre
https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani
https://www.scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/
https://www.kampomaturite.cz/prijimacky-na-ss-4/
https://www.edu.cz/

Důležité!
Informace MŠMT o přijímacím řízení pro školní rok 2024 - 2025
Rozmístění učeben pro JPZ 2024 - budova A (hlavní, "stará" budova)
Rozmístění učeben pro JPZ 2024 - budova B ("nová" budova)