Renovace stávající podlahy ve velké tělocvičně GP.

Stav: 
Ukončené
Vedení Gymnázia Písek dnešním dnem vyhlašuje veřejnou zakázku na renovaci stávající podlahy ve velké tělocvičně.
Podrobnější informace týkající se předmětu zakázky jsou uvedeny v příloze, kterou tvoří výzva k podání nabídek a její přílohy.