Řešení schodišťové bariéry na Gymnáziu Písek.

Stav: 
Ukončené
V souvislosti s poskytnutím dotace investičního charakteru na projekt "Bezbariérově na Gymnázium v Písku II" vyhlašuje vedení gymnázia veřejnou zakázku na dodávku a instalaci schodišťové bariérové plošiny.
Podrobnější informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídek a její příloze - Technické parametry schodišťové plošiny.