Výstava Listopad 89
Výstava Listopad 89
Výstava Listopad 89
Beseda s filmovou dokumentaristkou Ljubou Václavovou
Branná výchova - střelba ze vzduchovky
Branná výchova - Odznak zdatnosti
Branná výchova - Odznak zdatnosti
Branná výchova - protichemický oblek
Branná výchova - protichemický oblek
Dagmar Šimková
O možnostech studia v zahraničí
Písek a revoluce
Václav Havel
Spirála solidarity
Spirála solidarity
posloucháme, jak se sází strom
pan Ševčík vysvětluje ošetření kořenů stromu
svačina po práci - pizza
zima, déšť a stromky
soutěž v plném proudu
soutěž v plném proudu
soutěžící a organizátoři
Nástup družstev
Hromadný start
Naše družstvo