Animovaný film - výtvarná dílna


Dne 3. prosince 2019 proběhla na naší škole výtvarná dílna – animovaný film. Šlo o součást dlouhodobého výtvarného projektu „Od fotografie k filmu“, který na naší škole uskutečňujeme již od minulého školního roku. Dílny se zůčastnilo 76 žáků ze třídy 4.O, 2. F a 3.F.
Režisér animovaných filmů pan Podolský předvedl žákům možnosti animace, vysvětlil práci jednotlivých profesí u animovaného filmu, to vše prostřednictvím praktických ukázek od zadání námětu do konečné verze animovaného zvukového filmu.
Žáci si mohli dle zájmu práci vyzkoušet.
Vznikly tak velmi krátké, ale zajímané studentské animace.

Irena Měšťanová

Výměna se Segré

Na konci listopadu se uskutečnila druhá část výměny s Francií. Vše začalo v pondělí 18. listopadu, kdy naši francouzští korespondenti dorazili do Písku. Následující den se s námi vydali na prohlídku po škole. Někteří čeští studenti si připravili zajímavé prezentace o městech, která jsme v průběhu týdne měli navštívit. Po krátkém programu ve školní aule následovala městská hra, kdy jsme se rozdělili do skupin a vydali se seznamovat s naším krásným Pískem.

Ve středu se vyrazilo do Prahy, kde mohli francouzští studenti navštívit historicky a architektonicky zajímavé části hlavního města. Ve čtvrtek byla na programu prohlídka zámku Hluboká a procházka po budějovickém náměstí. Večer se konalo společné posezení s hudbou a tancem v Klukách. Na poslední společný den připadla exkurze do Tábora, přesněji tedy do muzea čokolády.

Skupina našich a francouzských studentů 2019 snímek 1
Skupina našich a francouzských studentů 2019 snímek 2
Skupina našich a francouzských studentů 2019 snímek 3
Skupina našich a francouzských studentů 2019 snímek 4

ŠkolaZdola na PREF

ŠkolaZdola na PREF
ŠkolaZdola je projekt, který má za cíl inovovat výuku na školách. Přáli bychom si, aby se v Česku učilo výrazně efektivnějším způsobem. Byli bychom rádi, kdybychom mohli do školy chodit s nadšením. Myslíme si, že výuka musí studenty hlavně bavit, protože pokud tomu tak není, nikdy se látku nenaučíme pořádně. Nechceme se ve škole vůbec nudit a nechceme, aby se po nás nudily další a další ročníky. Proto jsme se rozhodli začít něco dělat.

Beseda "Stav životního prostředí na Písecku"

Studenti 4. ročníků našeho gymnázia se ve středu dne 4. 12. 2019 zúčastnili dvouhodinové besedy na téma Stav životního prostředí na Písecku. Fungování státní správy a samosprávy nám přišel představit vedoucí odboru životního prostředí města Písek Ing. Miloslav Šatra. Žáci se dozvěděli nejen o fungování samotného odboru, ale také o odpadovém hospodářství, jež se stává v poslední době poměrně ožehavým tématem, a dotační politice.
Nechyběla živá diskuze, dotazy týkající se svozu odpadu a debata na téma agropodnikání. Řeč přišla také na lesy sužované kůrovcem, komunální politiku a otázku životního prostředí a klimatu. Po náročném, avšak přínosném dvouhodinovém bloku studenti odcházeli obohaceni o nové informace a poznatky, které lze využít nejen v dalším studiu, ale také na lokální úrovni.
Konec konců, besedy s panem inženýrem Šatrou se na našem gymnáziu staly jakousi tradicí, jež studenty v posledním ročníku provází již několik let.

Autor článku: Pavel Vařenka

Ing. Šatra přednáší 4. ročníkům

EUROLYRA 2019

Dne 9. 12. 2019 se uskutečnila soutěž v uměleckém přednesu v cizím jazyce "Táborská Eurolyra".
Gymnázium Písek vyslalo reprezentovalo jedenáct žáků, kteří předvedli své znalosti a schopnosti v kategoriích anglický, německý a francouzský jazyk. V náročném dvoukolovém klání a v silné konkurenci si nejlépe vedli a zlaté příčky získali Nela Poživilová (Aj), Vojtěch Velát (Nj I.kat.) a Adam Turek (Nj II.kat.).
Druhá místa pak vybojovaly Nikol Štefanová (Aj), a Kateřina Skuhrová ve dvojici s Annou Gaierovou (Fj).
Všem zúčastněným děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme!