Přijímací zkoušky pro 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 jsou přijímáni uchazeči do následujících tříd:
- 2 třídy čtyřletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/41 Gymnázium (60 žáků)
- 1 třída šestiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/61 Gymnázium (30 žáků)
- 1 třída osmiletého gymnázia - studijní obor 79 - 41 - K/81 Gymnázium (30 žáků)

Přijímání žáků po úspěšném ukončení:
- 9. ročníku ZŠ do čtyřletého gymnázia
- 7. ročníku ZŠ do šestiletého gymnázia
- 5. ročníku ZŠ do osmiletého gymnázia

Počet přijatých přihlášek (ke dni 1. 3. 2022):
- čtyřleté gymnázium - 151
- šestileté gymnázium - 33
- osmileté gymnázium - 107
 

Termín odevzdání přihlášky ke studiu - nejpozději do 1. března 2022 (včetně)!

Setkání ředitele školy s rodiči žáků prvních ročníků

Aktuálně!

Opatření ke schůzce
- při vstupu do budovy a následně po celou dobu pobytu ve škole používejte ochranu dýchacích cest (respirátor)
- použijte virucidní prostředky k dezinfekci rukou
- v případě, že na sobě pozorujete příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů  a kloubů, ztráta chuti a čichu, apod.) nevstupujte, prosím, do budovy (informace Vám rádi a ochotně sdělíme telefonicky, e-mailem či později osobně)


ISIC karty
V úvodních informacích je chybně uvedené datum pro odevzdání žádosti - 31. 7. 2021.
Žádosti můžete odevzdávat kdykoliv.
O ISIC kartu je možné zažádat i v průběhu školního roku.
Za tiskovou chybu se omlouváme.

V nově uložené příloze najdete rozdělení žáků 4letého gymnázia do tříd 1.A a 1.B.

V úterý 17. 8. 2021 byly přidány nové informace formou příloh (kliknutím na políčko "Číst dál", se Vám zobrazí přílohy)

Informační setkání vedení gymnázia, třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů ve třídách prvních ročníků se uskuteční v pondělí 30. 8. 2021 v následujích časech:
 
Studijní obor 79 – 41 – K/41 Gymnázium (čtyřleté) - od 15:00 hod.
Studijní obor 79 – 41 – K/81 Gymnázium (osmileté) - od 16:00 hod.

Studijní obor 79 – 41 – K/61 Gymnázium (šestileté, s rozšířenou výukou francouzského jazyka) - od 16:00 hod.

Setkání proběhne v aule školy.

Všechny rodiče, resp. zákonné zástupce, srdečně zveme a těšíme se na setkání.

Mgr. Michal Drnec a učitelé gymnázia


Pozvání na schůzku Vám zašleme i na e-mailové adresy uvedené v přihlášce ke studiu.

Podrobnosti k organizaci, resp. hygienickým opatřením k zajištění provozu škol, upřesníme poté, co obdržíme oficiální informace z MŠMT a MZDr.

V současné době víme pouze tolik, co je zveřejňováno v médiích.

Děkujeme za pochopení.
.

 

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Náhradní termíny pro Jednotnou přijímací zkoušku na všechny studijní obory jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021.
Termíny pro jednotlivé uchazeče byli stanoveny CERMATem a uchazeči s nimi byli seznámeni prostřednictvím zaslané pozvánky.
Sraz uchazečů bude v 7:50 hod. před ředitelnou (hlavní budova, 1. patro, vlevo).
Z důvodu souběhu konání přijímacích a maturitních zkoušek jsme byli nuceni změnit učebny, ve kterých se zkoušky konají.
Uchazeče si vyzvednou zadávající učitelé před ředitelnou a odvedou je do příslušných učeben.
Časový harmonogram je uložen v příloze.
 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 po náhradním termínu

Aktuálně (14. 6. 2021)

Nově byla vložena příloha se seznamem přijatých uchazečů do studijního oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium (8leté gymnázium) po uzavření zkoušek v náhradním termínu a
příloha se seznamem uchazečů přijatých do studijního oboru 79 - 41- K/41 Gymnázium (4leté gymnázium) po průběhu přijímacích zkoušek v náhradním termínu.Seznam přijatých uchazečů
ke studiu jednotlivých studijních oborů najdete v jednotlivých přílohách.

Jaké možnosti mohou pro uchazeče nastat po zveřejnění výsledků přijímacího řízení?
Jak v jednotlivých případěch postupovat?
Podívejte se do poslední přílohy, která je uložená níže, nebo klikněte zde.

Nově je v přílohách uloženo "Odvolání proti nepřijetí".
Můžete, ale nemusíte, tento formulář využít.
Odvolání podejte až v okamžiku, kdy si převezmete "Rozhodnutí o nepřijetí".
Pro podání odvolání potřebujete číslo jednací, pod kterým je rozhodnutí o nepřijetí vydáno.
Na podání odvolání máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.