Upozornění pro uchazeče ke konání PZ a maturanty

Upozornění pro maturanty a uchazeče o studium, kteří budou konat JPZ a patří do kruhu tzv. rizikových osob

Maturanti a uchazeči o studium, kteří budou konat JPZ a patří do okruhu tzv. rizikových osob, mají právo přijít na písemné maturitní zkoušky a přijímací zkoušky o 30 minut před začátkem, konání didaktických testů, resp. před začátkem prezence na přijímací zkoušky.
Protože není žádný oficiální dokument, který by umožňoval školu o tomto informovat, žádáme takové žáky, respektive jejich zákonné zástupce, aby škole písemně (postačuje elektronicky) sdělili, že žáci hodlají tohoto práva využít.
Po prezenci bude takovým uchazečům vyhrazeno ve třídě místo u okna, a to co nejdále od dveří. Zároveň platí, že by měl žák opustit místnost mezi posledními a maximálně tak omezit kontakt s ostatními.
Stejným způsobem bude tento postup uplatněn i u maturantů.
Zároveň je třeba mít na zřeteli delší čas, který bude muset žák strávit na svém místě do začátku přijímacích zkoušek, resp. maturitních zkoušek (zhruba 90 minut).
Zájem o případné využití této možnosti sdělte písemně na adresu Gymnázium, Písek, Komenského 89, Komenského 89, 397 01 Písek, nebo elektronicky na info@gymna-pi.cz, kadlecova.eva@gymna-pi.cz nebo drnec.michal@gymna-pi.cz).
Pro uchazeče při přijímacím řízení z okruhu tzv. rizikové skupiny bude zahájena prezence již v 7:00 hod.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory: 
Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
Porucha imunitního systému, např.  o při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), o při protinádorové léčbě, o po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
- těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)
- farmakologicky léčený diabetes mellitus
- chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)
- onemocnění jater (primární nebo sekundární).