Banner Gymnázium Písek pohled z Komenského ulice

Naše škola

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie
Logo školního časopisu GP Times

GP Times

Školní časopis vydávaný studenty.

Informace  Aktuálně
Banner Logo Nadační fond Gymnázia Písek

Nadační fond

Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně
Banner logo senátu Gymnázia Písek

Senát Gymnázia Písek

Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně
Banner vzhled budoucího venkovního pavilonu

Pavilon

Návrhy představují absolventi Gymnázia Písek.
 

AKTUALITY nejnovější vydané články

Informace CERMATu k odvolání a vzdání se přijetí

Odvolání a vzdání se práva na přijetí

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o průběhu nebo výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků. Odvolání uchazeč podává řediteli školy, který rozhodnutí vydal, a ředitel školy následně odvolání postupuje ke krajskému úřadu příslušného kraje (v případě hl. města Prahy Magistrátu hlavního města Prahy) podle § 86 až 88 správního řádu.

Uchazeč nemůže podat odvolání prostřednictvím DIPSY, ale musí postupovat podle obecné úpravy správního řádu.

Spolu s odvoláním zasílá ředitel školy zejména správní spis a kritéria přijímacího řízení, podle kterých bylo postupováno. Spis může zaslat v digitální, listinné nebo hybridní formě. Rozhodnutí může být změněno v rámci tzv. autoremedury podle § 87 správního řádu, nebo bude předán spis se stanoviskem školy a s podklady o uskutečněném přijímacím řízení dotčeného uchazeče odvolacímu orgánu nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých (na základě vzdání se práva na přijetí) již není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem. Autoremedurou nelze obcházet prioritizaci.

Pokud byl uchazeč přijat na prioritnější školu (na prvním místě), nemá smysl, aby se odvolával proti nepřijetí na méně prioritní školy (na druhém nebo třetím místě), protože takovému odvolání nemůže být vyhověno.

V případě, že je (v raritních případech) uchazeč v důsledku opravných nebo podobných prostředků přijat, zadá tuto informaci ředitel školy bez zbytečného odkladu, nejdéle do 2 pracovních dnů, do DIPSY. Zde pak platí výjimka: rozhodnutí na základě odvolacího řízení nemá vliv na přijetí uchazeče do jiného oboru vzdělání, resp. důsledkem může být přijetí do více oborů zároveň, přičemž uchazeč nemá povinnost dopředu oznámit, ve kterém oboru vzdělání se stane žákem.

Pokud si již přijatý uchazeč chce otevřít možnost přihlášení se v rámci jiného kola přijímacího řízení, musí se vzdát práva na přijetí do oboru, ve kterém byl přijat (například se v rámci druhého kola otevřel jeho vysněný obor a již byl přijat do jiného oboru v prvním kole). Uchazeč se vzdává práva na přijetí podáním řediteli školy, do jejíhož oboru vzdělání byl přijat. Pokud se chce hlásit do dalšího kola, musí však podání doručit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do daného oboru. Vzdáním se práva na přijetí nevzniká uchazeči právo na přijetí v jiném oboru vzdělání v daném kole (v případě 1. a 2. kola), nýbrž právo hlásit se do dalšího kola přijímacího řízení (v případě 3. a dalších kol může nadto potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v jiném oboru daného kola, kam byl také přijat).

Bez půdy to nepůjde

Od pondělí 13. května do pondělí 3. června hostí naše škola výstavu Biologického centra Akademie věd ČR s názvem Bez půdy to nepůjde. Výstava velkoformátových panelů, které popisují stav, využití a současný výzkum zemědělské půdy na území ČR, je umístěna na školním dvoře a je tedy volně přístupná i pro veřejnost - jste všichni srdečně zváni! Pro případné zájemce je zdarma k dispozici i publikace se stejným názvem od Prof. Ing. Miloslava Šimka, CSc. 

MaSo

Jarní MaSo 2024 

Dne 14.5. se na naší škole uskutečnila matematická soutěž – MaSo. Soutěž probíhala souběžně v několika městech po celé České republice. V Písku soutěžilo 15 týmů včetně dvou týmů z naší školy. 

MaSo není jen o řešení matematických úloh, ale také o doprovodné online hře, která je na každém ročníku jiná. Tentokrát byla o strategickém nakupování železnic a převážení cestujících po evropských městech. Za každý správně vypočítaný příklad tým dostal 100 jednotek virtuální měny, za kterou pak následně mohl nakupovat a stavět koleje, a body do celkového hodnocení. Tým, který získal nejvíce bodů, vyhrál. 

Naše týmy se umístily na úctyhodném 7. místě ve složení Lada Sobotková, Barbora Malinová, Zuzana Kopecká, Julie Holická a na krásném 10. ve složení David Král, David Moser, Vítek Peniaštek, Matěj Šmíd (všichni 3.O). Děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

Citronáda pro Athelas

Naše citronáda vydělává na dobré účely!

Dne 9.5. 2024 na naší škole proběhla charitativní akce „Citronáda“ na pomoc hospice Athelas, který se stará o těžce a nevyléčitelně nemocné osoby.

Ráno jsme se sešli v sedm hodin, abychom vše přichystali na půl osmou, kdy začínají chodit první studenti. Kromě samotné citronády jsme také prodávali citronové sušenky, které sklidily velký úspěch a byly brzy vyprodány. Škoda, že jich nebylo více. Atmosféra během dne byla úžasná. Přispěl k tomu skvělý hudební doprovod. Každou přestávku se rozezněl ve spojovací chodbě budov. Studenti i učitelé přicházeli, aby podpořili dobrou věc, prohodili s námi pár slov a ochutnali osvěžující nápoj. Akce končila kolem dvanácté hodiny vyprodáním zbylé citronády a následným úklidem.

Ohlédnutí za Celostátní přehlídkou dětských recitátorů

Tereza Literáková ze třídy 2.O se dne 25. dubna 2024 zúčastnila krajského kola Celostátní přehlídky dětských recitátorů v Českém Krumlově a obsadila úžasné třetí místo. Moc gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy!

A jak se za soutěží ohlíží Terka?

Na recitační soutěži jsem letos byla úplně poprvé, takže to je pro mě nová zkušenost. A musím říct, že mě to opravdu bavilo. Nepočítala jsem s tím, že se dostanu až do krajského kola, natož že bych se mohla nakonec ocitnout ve státním. Dobře, ta myšlenka přišla, ale bylo to spíš přání než očekávání. Chtěla jsem si to zažít a užít, což se mi splnilo. Původně jsem se přihlásila, protože se přihlásily kamarádky, ale jsem ráda, že jsem to udělala.

Ahoj Summiťáku !

Ahoj Summiťáku!

V letošním školním roce jsme se já – Jan Kudrna a Petr Malkus (oba 6.O) rozhodli zúčastnit Pražského studentského summitu. Je to mládežnický projekt pro studenty středních a vysokých škol. Hlavní náplní je simulace politického jednání největších mezinárodních organizací konkrétně G20, NATO, EU a OSN. Vybrali jsme si model G20, protože je určen pro dvojice. Navíc samotné jednání zlepšuje schopnosti v argumentaci, vystupování před větším publikem a zároveň je to skvělý přísun nových informací o mezinárodním politickém dění.