Naše škola

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie

Pavilon

Senát Gymnázia Písek

Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně

Nadační fond

Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně

Další etapa uvolňování opatření ve školství

Vážení rodiče, žáci!
Další etapa uvolňování opatření ve školách, jejíž harmonogram byl ve formě tiskové zprávy zveřejněn dne 25. 5. 2020 na webových stránkách MŠMT, zahrnuje, slovy ministra školství, mládeže a tělovýchovy, „Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020. Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy možné toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.“

Termíny JPZ a didaktických testů SČ MZ JARO 2020

Aktuálně - vložené přílohy (11. 5. 2020) s informacemi MŠMT k přijímacímu řízení, k ochraně zdraví při konání přijímacích a maturitních zkoušek a ke zvláštním pravidlům pro ukončování studia na SŠ maturitní zkouškou
Na tiskové konferenci dne 6. 5. 2020 ministr školství R. Plaga vyhlásil termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/2021 a didaktických testů společné části maturitní zkoušky v termínu JARO 2020.
Jednotná přijímací zkouška (JPZ, pouze 1 termín)
Pondělí 8. 6. 2020 - pro čtyřleté gymnázium
Úterý 9. 6. 2020 - pro osmileté a šestileté gymnázium
Náhradní termín JPZ pro všechny obory - úterý 23. 6. 2020
Didaktické testy společné části MZ JARO 2020
Pondělí 1. 6. 2020 - DT z AJ (od 13:00 hod.),  FJ (od 8:00 hod.), M (od 8:00 hod.)
Úterý 2. 6. 2020 - DT z ČJ (od 8:00 hod.), NJ (od 13:00 hod.)
Středa 3. 6. 2020 - zkouška Matematika+ (od 9:00 hod.)

Termíny ústních zkoušek společné a profilové části MZ
4.A, 4.B - v týdnu od 15. 6. do 19. 6. 2020
6.F, 8.O - v týdnu od 22. 6. do 26. 6. 2020


Termíny konání profilové (školní) části MZ
Citace z webu MŠMT:

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Pravidla hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

(kritéria hodnocení výsledků vzdělávání stanovená na základě vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

  1. Žáci posledních ročníků (4. A, 4. B, 6. F, 8. O)

Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

-          podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala řádná prezenční výuka (tj. 1. únor – 11. březen 2020)

-           podpůrně  podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku

-           podpůrně je možné přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí

Všichni žáci maturitních ročníků, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce pro jarní zkušební období roku 2020 formálně ukončí poslední ročník, vylučuje se možnost hodnotit žáka slovně jako „nehodnocen(a)“, nebo jej hodnotit známkou „5 – nedostatečný“.

Místo toho se uvede pro jednotlivé předměty, resp. pro celkové hodnocení, slovo „prospěl(a)“.

Pokud je žák nehodnocen za 1. pololetí školního roku, vykoná doplňkovou zkoušku v termínu dohodnutém s vyučujícím daného předmětu v době do 27. 5. 2020.

Microsoft Office365 pro studenty a zaměstnance

 
Od 13.4.2020 bude kompletně zprovozněna služba poskytování produktů Office365 pro naše studenty a zaměstnance zdarma. Tato služba je poskytována pouze studentům a zaměstnancům naší školy po dobu jejich studia, nebo pracovního poměru. Po ukončení studia, nebo pracovního poměru je automaticky přístup k těmto službám zrušen.


Pro přihlášení použijte odkaz (použít prohlížeč Microsoft Edge, nebo Google Chrome):
https://www.office.com
Předmět: 
Software