Banner Gymnázium Písek pohled z Komenského ulice

Naše škola

Hlavním posláním školy a gymnázií obecně je především příprava studentů pro studium na vysoké škole.

Ze života školy   Fotogalerie
Logo školního časopisu GP Times

GP Times

Školní časopis vydávaný studenty.

Informace  Aktuálně
Banner Logo Nadační fond Gymnázia Písek

Nadační fond

Hlavní činností fondu je podpora výchovné a vzdělávací činnosti na Gymnáziu Písek. Podílí se také na oceňování nejlepších žáků školy.

O fondu   Aktuálně
Banner logo senátu Gymnázia Písek

Senát Gymnázia Písek

Posláním Senátu Gymnázia Písek je hájit zájmy studentů a zprostředkovat komunikaci mezi studenty a vedením školy.

Informace  Aktuálně
Banner vzhled budoucího venkovního pavilonu

Pavilon

Návrhy představují absolventi Gymnázia Písek.
 

AKTUALITY nejnovější vydané články

Evoluce, nebo stvoření?

Tak zněl podnadpis přednášky, které jsme se zúčastnili ve čtvrtek 20. 10. 2022 v rámci biologického semináře. Přednášku vedl pan ing. Josef Potoček.
Problematiku evoluční teorie sleduje z hlediska své původní profese chemika. Předložil nám několik příkladů, na základě nichž vysvětloval nedostatky a samotnou nesmírnou složitost evoluce. Podle něj všechno kolem nás nemohlo vzniknout jen náhodnými procesy, a proto se náš vývoj nedá vysvětlit ničím jiným než zásahem Boží síly. Sám ve stvoření, jak nám ke konci přednášky řekl, věří a v zásadě nepřipouští možnost evoluce.
Řekla bych, že postoj pana Potočka přiklánějícího se ke stvoření nás přinutil vystoupit z naší bubliny, a tak jsme se obohatili o jiný názor, než je většině z nás vlastní.
Přednáška tak pro nás znamenala přínos v tom, že jsme měli možnost se zamyslet a kriticky přemýšlet. Vyvolala emoce a diskusi, kterou jsme v naší třídě vedli se spolužáky ještě dlouho po konci přednášky.

Dotační program - "My v tom Jihočechy nenecháme"

Dotační program administrovaný Odborem evropských záležitostí - "My v tom Jihočechy nenecháme".

Program je určený pro nízkopříjmové skupiny a jeho cílem mimo jiné je i podpora rodin s dětmi ve věku od 3 let do dovršení 19 let.

Podpora je zaměřená především na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže a je směrována především na ty rodiny, které jsou v současné době ohroženy kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií pro letošní podzim a zimu.

Více informací o tom, zda má rodina (dítě/žák) nárok na poskytnutí příspěvku, v případě, že ano, jakým způsobem a kde je možné o poskytnutí příspěvku požádat a další důležité informace, které se tohoto dotačního titulu týkají,

najdete na odkazu:

Informace k dotačnímu titulu
 

Školní online pokladna

Vážení rodiče, zákonní zástupci, našich stávajících i nově nastupujících žáků,

naše škola využívá Školní program – modul Školní online pokladna (ve zkratce ŠOP).

Je dost možné, že tento program, respektive modul, již znáte ze základních škol či jiných předchozích studií Vašich dětí.

Jedná se o službu, která slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které svěříte škole ve formě bezhotovostní zálohy na čerpání plateb na různé školní akce po celou dobu školní docházky Vašeho dítěte. 

Více informací k tomuto programu se dočtete v příloze.

V tuto chvíli je zapotřebí, abyste se do Školního programu zaregistrovali a přihlásili ke svému dítěti.

Podrobný návod k registraci rodičů je uložen v další příloze.

Důležitá informace – ID školy = 60869020

Kontaktní osobou v případě jakýchkoliv dotazů či nejasností se ŠOP je v naší škole Bc. Andrea Šmidmajerová.

Prosíme Vás o provedení potřebné registrace nejpozději do 1. 9. 2022.

Děkuji Vám za spolupráci.

Bc. Andrea Šmidmajerová

e-mail: smidmajerova.andrea@gymna-pi.cz

mobil: 739 030 842

 

 

Národní plán obnovy - doučování žáků škol

Gymnázium Písek je od 1. 1. 2022 zapojeno do projektu "Doučování žáků škol" - realizace investice 3. 2. 3. Národního plánu obnovy.
Hlavním cílem tohoto projektu je nahradit výpadek ve vzdělávání, ke kterému došlo v důsledku pandemie covid-19 na jaře roku 2020 a v průběhu většiny školního roku 2020/2021, resp.v průbehu distanční výuky.
Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.
Na realizaci projektu je poskytována podpora EU, "Financováno Evropskou unií - Next Generation EU".

 
Národní plán obnovy - doučování žáků škol