Exkurze Temelín


Jako každý rok i letos jsme navštívili jadernou elektrárnu v Temelíně.

Úvodem jsme v informačním centru byli poučeni o bezpečnosti při vstupu do elektrárny a pomocí projekce seznámeni s jadernou energií a chodem elektrárny. Paní průvodkyně nám ochotně odpověděla na naše otázky a v závěru jsme pomocí mlžné komory sledovali přirozené radioaktivní záření, které je všude kolem nás.

Bylo patrné, že na bezpečnost elektrárny je kladen velký důraz. Všechny batohy a mobily zůstaly v šatně. Každý musel mít průkaz totožnosti, který byl předem prověřen, prošel detektorem kovů, radiačním rámem a u každé skupiny byla u jednoho studenta provedena dechová zkouška na alkohol. Do elektrárny jsme šli po osmi s průvodkyní a ostrahou.

Výměnný pobyt žáků našeho gymnázia v Dánsku


Třetí týden nového školního roku, tedy od 17. do 21. září 2018, jsme téměř celá třída 6.O a 2 žáci ze 2.A strávili v dánském Norre Nissum a okolí. Všichni jsme se těšili na nové prostředí, lidi a zážitky. V neděli 16. září jsme se sešli na parkovišti u Elimu a kolem deváté večer odjeli. Prvních pár hodin cesty se všichni bavili, ale po první zastávce kolem půlnoci vše utichlo a většina z nás usnula. Po neočekávaně brzkém příjezdu jsme se vydali na krátkou procházku k moři a poté autobusem dojeli do Norre Nissum, kde už na nás netrpělivě čekali někteří dánští "výměnní" studenti. Dánští žáci a učitelé všechny přivítali a pohostili. Následovně nás rozdělili do skupin a provedli jejich městečkem. Poté studenti ubytovaní v rodinách odjeli se svými hostiteli domů a zbytek se pěšky odebral do nedaleké internátní školy Kongensgaard.

Prezentace výtvarných prací žáků gymnázia na výstavě v Bechyni


Koncem školního roku 2017/2018 byla v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni otevřena výstava studentských výtvarných prací.

Práce byly realizovány v rámci každoročního projektu Alšovy jihočeské galerie, tentokrát s tématem „Cestou necestou“.

Gymnázium Písek reprezentuje více než 30 studentských prací.

Výstava je k vidění do 7. října 2018.
 

Informace pro budoucí první ročníky gymnázia

Adaptační kurz
Adaptační kurz pro 1. ročníky  proběhne v týdnu od 3. 9. 2018 do 7. 9. 2018.
Všechny informace, které se budou kurzu týkat, obdržíte nejpozději do poloviny července dopisem a v současné době jsou zveřejněné na webových stránkách školy (viz. příloha níže).
Na webových stránkách bude od poloviny měsíce srpna zveřejněno umístění tříd.

Setkání rodičů s vedením školy
Setkání rodičů s vedením školy, třídními učiteli, učiteli, kteří budou vyučovat jednotlivé předměty v daných třídách, zástupkyní Nadačního fondu a výchovným poradcem proběhne na začátku nového školního roku.
Přesný termín bude zveřejněn ve druhé polovině měsíce srpna, sledujte, prosím, webové stránky školy.
 
Rozmístění tříd pro školní rok 2018/2019 - hlavní budova A
Rozmístění tříd pro školní rok 2018/2019

Exkurze 4.O – Na raftech za historií jižních Čech 

                Brzy ráno, s krosnou na zádech, jsme se sešli v Písku na vlakovém nádraží. Přesedali jsme v Ražicích, kde se vyskytl malý problém: měli jsme místenky, takže abychom si mohli sednout, museli jsme nejdřív najít ten správný vagon a v něm ta správná kupé. Tento problém nakonec vyústil nejen v prohlídku vlaku, ale i v kurz správně vyvážené chůze s bagáží. Pak jsme v Českých Budějovicích bez problémů přesedli a dojeli do Českého Krumlova. Tam jsme nasadili tak svižné tempo, že někteří po příchodu do kempu vypadali tak vyčerpaně, že neuzvednou pádlo. Krátký odpočinek vše spravil a po odevzdání zavazadel jsme se konečně nalodili a vyrazili.

V kempu
Večer u táboráku