Prezentace výtvarných prací žáků gymnázia na výstavě v Bechyni


Koncem školního roku 2017/2018 byla v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni otevřena výstava studentských výtvarných prací.

Práce byly realizovány v rámci každoročního projektu Alšovy jihočeské galerie, tentokrát s tématem „Cestou necestou“.

Gymnázium Písek reprezentuje více než 30 studentských prací.

Výstava je k vidění do 7. října 2018.
 

Informace pro budoucí první ročníky gymnázia

Adaptační kurz
Adaptační kurz pro 1. ročníky  proběhne v týdnu od 3. 9. 2018 do 7. 9. 2018.
Všechny informace, které se budou kurzu týkat, obdržíte nejpozději do poloviny července dopisem a v současné době jsou zveřejněné na webových stránkách školy (viz. příloha níže).
Na webových stránkách bude od poloviny měsíce srpna zveřejněno umístění tříd.

Setkání rodičů s vedením školy
Setkání rodičů s vedením školy, třídními učiteli, učiteli, kteří budou vyučovat jednotlivé předměty v daných třídách, zástupkyní Nadačního fondu a výchovným poradcem proběhne na začátku nového školního roku.
Přesný termín bude zveřejněn ve druhé polovině měsíce srpna, sledujte, prosím, webové stránky školy.
 
Rozmístění tříd pro školní rok 2018/2019 - hlavní budova A
Rozmístění tříd pro školní rok 2018/2019

Exkurze 4.O – Na raftech za historií jižních Čech 

                Brzy ráno, s krosnou na zádech, jsme se sešli v Písku na vlakovém nádraží. Přesedali jsme v Ražicích, kde se vyskytl malý problém: měli jsme místenky, takže abychom si mohli sednout, museli jsme nejdřív najít ten správný vagon a v něm ta správná kupé. Tento problém nakonec vyústil nejen v prohlídku vlaku, ale i v kurz správně vyvážené chůze s bagáží. Pak jsme v Českých Budějovicích bez problémů přesedli a dojeli do Českého Krumlova. Tam jsme nasadili tak svižné tempo, že někteří po příchodu do kempu vypadali tak vyčerpaně, že neuzvednou pádlo. Krátký odpočinek vše spravil a po odevzdání zavazadel jsme se konečně nalodili a vyrazili.

V kempu
Večer u táboráku

OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ SOUTĚŽE PYTHAGORIÁDA 2017 / 2018

Dne 29. 5. 2018 se na ZŠ a MŠ T. Šobra uskutečnilo okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, kategorie 6., 7. a 8. třída.

Po úspěšném absolvování školní části soutěže naše gymnázium reprezentovalo 9 žáků a všichni si vedli výborně.

V kategorii 6. třída obsadila Klára Nováková 1. místo, Veronika Jirčíková a Ivo Sobotka 2. – 4. místo. Všichni jmenovaní jsou z 1. O a celkem se této kategorie zúčastnilo 26 žáků z píseckého okresu.

V kategorii 7. třída jsme měli tři zástupce z 2. O. A opět jsme získali 1. místo, a to zásluhou Adély Kroupové.  Jakub Sobotka se umístil na 2. – 3. místě a Marie Záluská na 4. – 7. místě. V této kategorii soutěžilo celkem 23 žáků.

Kategorie 8. třída se zúčastnilo ze škol píseckého okresu celkem 11 žáků a naši žáci obsadili všechna tři první místa. Radim Sobotka z 3. O zvítězil s plným počtem bodů, o 2. – 3. místo se podělili Martin Větrovský z 3. O a Stanislav Dědič z 1. F.

Úspěchy v matematických týmových soutěžích

Ve dnech 23. března a 16. května se naši žáci zúčastnili matematických týmových soutěží Náboj a MaSo, které se konaly v Praze. Obě soutěže spočívají v řešení zajímavých úloh, které pomáhají rozvíjet představivost, logické myšlení a zájem o matematiku. MaSo navíc pokaždé obsahuje zajímavou hru, čímž prověřuje také strategické uvažování.

V Náboji v kategorii Junioři se zúčastnil tým ve složení Vilém Fiala, Marek Novák, Dominik Oškera (všichni 5.O), Jan Jevčák (1.B) a Lukáš Hronek (2.B), který v rámci České republiky obsadil krásné 32. místo ze 139 soutěžních týmů a v rámci mezinárodní soutěže se umístil na 138. místě z celkových 490 týmů.