Formuláře žádostí

PřílohaVelikost
Žádost o ISIC kartu46.87 KB
Přihláška ke stravování170.76 KB
Oznámení o změně rozvrhu pro nezletilého žáka - editovatelná forma24.67 KB
Oznámení o změně rozvrhu pro nezletilého žáka58.87 KB
Oznámení o změně rozvrhu pro zletilého žáka - editovatelná forma24.75 KB
Oznámení o změně rozvrhu pro zletilého žáka 58.99 KB
Plná moc - editovatelná forma31.5 KB
Plná moc 108.92 KB
Plnění povinné školní docházky v zahraničí - editovatelné12.28 KB
Souhlas se samostaným odchodem na oběd - žákyně - editovatelné35 KB
Souhlas se samostaným odchodem na oběd - žákyně49.57 KB
Souhlas se samostaným odchodem na oběd - žák - editovatelné34.5 KB
Souhlas se samostaným odchodem na oběd - žák50.4 KB
Uvolnění z vyučování - ohlášení předčasného odchodu nezletilého žáka - editovatelné38.5 KB
Uvolnění z vyučování - ohlášení předčasného odchodu nezletilého žáka 121.09 KB
Uvolnění z vyučování - editovatelné38.5 KB
Uvolnění z vyučování93.68 KB
Žádost o individuální vzdělávací plán (IVP) - editovatelné24 KB
Žádost o individuální vzdělávací plán (IVP) 99.36 KB
Žádost o povolení dřívějších odchodů ze školy - zletilý žák - editovatelné25.5 KB
Žádost o povolení pozdějších příchodů do školy z důvodu uvolnění z TEV - editovatelné26 KB
Žádost o povolení pozdějších příchodů do školy z důvodu uvolnění z TEV - editovatelné89.54 KB
Žádost o povolení samostatného odchodu po příjezdu ze školní akce - editovatelné26 KB
Žádost o povolení samostatného odchodu po příjezdu ze školní akce - editovatelné82.4 KB
Žádost o povolení zkrácení vyučování při uvolnění z TEV - krajní hodiny - editovatelné13.57 KB
Žádost o povolení zkrácení vyučování při uvolnění z TEV - krajní hodiny - editovatelné94.5 KB
Žádost o přerušení studia - editovatelná35.5 KB
Žádost o přerušení studia94.25 KB
Žádost o uvolnění žáka z TEV - nutná příloha - lékařský posudek366.51 KB
Posudek registrujícího lékaře - příloha žádosti o uvolnění z TEV (vzor)596.59 KB
Žádost o uvolnění nezletilé žákyně z TEV - editovatelné60 KB
Žádost o uvolnění nezletilé žákyně z TEV 164.72 KB
Žádost o uvolnění nezletilého žáka z TEV - editovatelné59.5 KB
Žádost o uvolnění nezletilého žáka z TEV164.32 KB
Žádost o uvolnění zletilého žáka z TEV - editovatelné59 KB
Žádost o uvolnění zletilého žáka z TEV 164.72 KB
Žádost o uvolnění žáka z vyučovaní - pravidelný dřívější odchod93.68 KB
Žádost o uvolnění žáka z vyučování (např. ozdravný pobyt, rekreace, sport. soustředění, ...) - editovatelné26 KB
Žádost o uvolnění žáka z vyučování (např. ozdravný pobyt, rekreace, sport. soustředění, ...)78.04 KB
Žádost o povolení přestupu - editovatelná38 KB
Žádost o povolení přestupu106.93 KB
Žádost o vystavení druhopisu vysvědčení - editovatelná27.83 KB
Žádost o vystavení druhopisu vysvědčení194.32 KB
Generální informovaný souhlas266.72 KB