Okresní kolo zeměpisné olympiády

V úterý 28.2.2023 se konalo okresní kolo zeměpisné olympiády. Naši studenti opět zaznamenali významné úspěchy. V kategorii B získal 1.místo Antonín Feit. V kategorii C máme 2 pódiová umístění - 1. místo Jan Novák, 3. místo Elen Horáková. V kategorii D pak naši studenti pódium ovládli úplně - 1. místo Martin Větrovský, 2. místo Zuzana Horálková, 3. místo Kateřina Žižková.

Všem moc gratulujeme!

Do krajského kola, které se koná 29.3.2023 v Českých Budějovicích, postupuje Antonín Feit, Jan Novák, Martin Větrovský a Zuzana Horálková.

Životní prostředí Písecka - přednáška EVVO

V pátek 17. 2. 2023 se žáci 4. ročníků zúčastnili přednášky pana ing. Miroslava Šatry, vedoucího Odboru životního prostředí Písek. Já jakožto účastník bych ráda tímto článkem shrnula, co zajímavého jsme se dozvěděli.

Pan inženýr Šatra se tentokrát zaměřil na plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje, kdy od roku 2030 se nebude moct skládkovat odpad, jelikož je to málo ekologické. Ve společnosti je domněnka, že od roku 2030 nebude mnoho odpadu, zatím to ale tak nevypadá.

Spalování komunálního odpadu je ekologická zátěž, proto je nutno komunální odpad co nejvíce redukovat. Zatím je to ošetřeno tím, že bude zákaz odkládání využitelných odpadů na skládkách, platný od roku 2030. Výjimky jsou pouze v kritických situacích (přírodní katastrofy…)

Do roku 2029 také stát požaduje maximálně 130 kg odpadu na občana. Momentálně jsme v Písku na kapacitě zhruba 140 kg, musíme ho tedy ještě trochu zredukovat.

Soutěž Finanční gramotnost

V letošním školním roce probíhá již 12. ročník soutěže Finanční gramotnost, kterou pořádá METODICA, institut pro další vzdělávání, a. s. za podpory dalších institucí včetně MŠMT. Soutěž má tři kategorie, aby pokryla věkově všechny ročníky základní a střední školy. Svým obsahem potvrzuje to, že matematika je kolem nás v každodenním životě a nemusíme se jí bát.
Žáci naší školy se poprvé do soutěže zapojili v loňském školním roce a v kategorii II se probojovali až do celostátního finále, kde obsadili krásné 2. místo. Jsme tedy rádi, že i letos si k této soutěži „našli cestu“.

Matematická olympiáda - 1. část

Víte, co se událo před 72 lety? Konal se první ročník oborové soutěže Matematická olympiáda.

Této soutěže se může zúčastnit každý žák základní i střední školy, je totiž rozdělena do několika věkových kategorií. Ale jen ti, kteří si ji už někdy vyzkoušeli, vědí, že uspět není jednoduché díky náročnosti příkladů.
Na našem gymnáziu se této olympiády účastníme každoročně, má mezi našimi žáky již své „skalní příznivce“.

Biologická olympiáda

      Dne 1. a 6. února 2023 se uskutečnila školní kola biologické olympiády. Každé kolo má 3 části. Teoretický test, poznávání živočichů, rostlin a hub a nejtěžší částí jsou dva laboratorní úkoly.
Nejvyšší kategorie A se zúčastnilo 6 žáků. Na 1. místě se umístil Jezl Vojtěch z 8.0, 2. místo obsadila Šašková Johana z 8.0 a na 3. místě skončil Sobotka Jakub  ze 7.0.
Vítězové postupují do krajského kola, které se uskuteční 24.3. 2023 v Českých Budějovicích.
Kategorii B konalo také 6 žáků. Na 1. místě se umístila Valdaufová Soňa z 5.0, 2. místo obsadila Políčková Róza z 5.0 a na 3. místě skončila Vitteková Nela z 1.A.
Krajské kolo se uskuteční 31.3. 2023 v Českých Budějovicích.