Německé lektorky v hodinách němčiny

Česko – německá mládežnická organizace Spirála Ackermann-Gemeinde je sdružení pro mladé lidi od 14 do 26 let, kteří chtějí porozumět cizímu jazyku, dějinám střední Evropy a kultuře. V pátek dne 13. 1. 2023 navštívily naši školu tři lektorky z této organizace a s tématy  Rodina, Životní prostředí a Nakupování a služby se zapojily do výuky německého jazyka ve třídě 2.O a seminářích konverzace pro třetí a čtvrtý ročník. Žáci tak měli možnost procvičit daná témata v rámci aktivit s rodilými mluvčími a dozvědět se o možné spolupráci s touto organizací.

Best in English 30.11.2022

10.ročník mezinárodní on line soutěže v angličtině Best in English se konal stejně jako loňský rok na konci listopadu, ale proti tomu 9.ročníku byl jiný. Úspěšnější!

Narostl počet soutěžících (22 779 v roce 2022, v roce 2021 “pouze“ 17 223), takže třicítka našich studentů měla opravdu velkou konkurenci. Nejlépe naši školu reprezentovala Barbora Voráčková z 5.O, která skončila na výborném 58.místě.

Pěkné je i umístění naší školy. Ze 704 škol jsme díky všem soutěžícím skončili na 74.místě.

Všem děkujeme za účast, všichni si zaslouží naše uznání a Barboře velká gratulace.

Vladimíra Mašková

Pošta pro Diakonii Písek aneb žáci seniorům a senioři žákům

Žáci 3.O ( a několik žáků 7.O ) se rozhodli v předvánočním čase potěšit obyvatele domova pro seniory. Každý ze třídy si vybral jednoho klienta a napsal mu dopis. Obálky obsahovaly různá přání, děti vyprávěly o svých snech a zážitcích, zajímaly je zkušenosti a vzpomínky starších lidí. 

Psaní byla doručena do Diakonie Písek. Tam potěšila všechny přítomné. Někteří mohli odepsat sami, některým pomáhali pečovatelé. V poslední den školy před Vánoci měly odpovědi putovat zase k nám, ale zasáhly virózy, a proto zpáteční "pošta" dorazila až po vánočních prázdninách. 

Naši žáci s napětím rozbalovali dopisy a se zájmem četli, co ten jejich "nový kamarád" napsal. Některé děti by rády v korespondenci pokračovaly a kdo ví, třeba dojde i na setkání. 

Doufáme, že akce přinesla oběma stranám samé příjemné zážitky!

Konverzační soutěž v německém jazyce

V předvánočním týdnu proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, kterého se ve třech kategoriích zúčastnilo 31 zájemců. Do okresního kola olympiády postupují v kategoriích I.B a III.A vždy tři nejúspěšnější žáci, z kategorie II.B pak vítěz školního kola reprezentuje Gymnázium Písek přímo v krajském kole soutěže.

 V kategorii I.B zvítězila Karolína Rothbauerová, druhé místo obsadil Tobias Souček a třetí byla Aneta Kalinová  -  všichni ze třídy 2.O.

Z kategorie II.B postoupí do krajského kola konverzační soutěže v němčině z prvního místa Stela Šanderová ze třídy 4.O, druhé a třetí místo vybojovali Nikol Jirčíková a Vojtěch Pelikán – oba rovněž ze 4.O.  

Nejvyšší kategorii III.A ovládl Karel Kubeš (6.O), druhé a třetí místo patřilo žákyním ze třídy 3.A – Michaele Vrbové a Kristýně Krajcové.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním a krajském kole.

Předvánoční výtvarná dílna 1.O

Žáci 1. O se při poslední hodině výtvarné výchovy před vánočními svátky pustili do výroby vánočních ozdob a svíček ze včelího vosku. Mnozí tyto výrobky použijí jako dárky pro své blízké. Vlastnoručně vytvořené ozdoby jistě přispějí k příjemné vánoční atmosféře.