Žáci 3.A a 3.B na Sportovně-turistickém kurzu

Žáci našich 3. ročníků se jako tradičně vydali na sportovně-turistický kurz do Nové Pece. V termínu 6. - 10. 6. vyrazila vstříc dobrodružství třída 3.A a o dva týdny později i 3.B. Nejlépe zážitky z kurzů shrnuje komentář Kláry Počtové ze 3.B

3.B vs. "Šumavský Ironman“

2 km plavání, 100 km na kole a na závěr maraton? Ne, tak to jsme neabsolvovali. My totiž po vodě napádlovali 12 km! (Dobře, 42 km jsme nakonec taky neuběhli, ale 100 km na kole, to jsme tedy najezdili!)

K našemu překvapení v pondělí v 8:00 byli na nádraží skoro všichni včas. Jenže vlak ne. Nikomu to nekazilo náladu, dokonce ani tělocvikářům, kteří neztráceli naději, že v Číčenicích vlak počká. Nepočkal.

Hned v pondělí nás čekala první vyjížďka na kole a lekce ovládání lodi. Jen taková malá ochutnávka toho, co mělo následovat v dalších dnech. Třeba jako ochutnávka nakloněné roviny kopce na Klápu, kterou jsme museli vyšlápnout každý cyklistický výlet

Branný den

V pondělí 27.6. se uskutečnil branný den. Žáci nejprve absolvovali cvičný požární poplach a poté se přemístili na jednotlivá stanoviště. V průběhu dopoledne navštívili hasičskou stanici, cvičili sebeobranu, zastříleli si na střelnici a v lokalitě U Tří rybníku proběhla orientační hra. Dále vyslechli přednášku o Integrovaném záchranném systému, kyberšikaně a prevenci zranění. Ve velké tělocvičně si žáci vyzkoušeli za asistence ČČK základy první pomoci, na venkovním hřišti pak probíhaly aktivity z oblasti branných sportů.

Exkurze 5.O

Baví vás dějepis a filmy? Máte rádi čokoládu?                                                                                                           

1.A po stopách historie

1.A  - rok 2022, exkurze  - Výpravy po stopách historie...

8.4.2022 - Cílem naší první cesty byla Praha. Vypravili jsme se do Národního divadla a poté do Karlína. Nejdříve jsme cca 3 hodiny strávili v budově ND, kde jsme pátrali v historii - " Po stopách historie  ND". Přenesli jsme se do doby, kdy vzniklo ND, vžili jsme se do rolí těch, kteří se zasloužili o vytvoření vlastního českého divadla. Formou pracovních dílen jsme na vlastní kůži pocítili "atmosféru doby 2.pol.19.st.".Díky kreativitě studentů, vtipným scénkám a historkám to byl velký zážitek. Procházeli jsme starou budovou, ve které otiskly své stopy výrazné české osobnosti...Večer jsme zavítali do Karlína, kde jsme navštívili hudební představení. Plni zážitků a poznatků jsme se vrátili v noci domů. Unaveni, ale spokojeni.

Studenti v Galerii F.R.Dragouna

V prvním červnovém týdnu navštívily třídy 1.F, 2.F, 3.F, 4.O a 2.B Galerii Dragoun v rámci programu kreativního vzdělávání.Propojili jsme hodiny výtvarné výchovy, hudební výchovy, historie a zeměpisu - cestovali jsme po světových galeriích, které navštěvoval a ve kterých sbíral inspiraci ke své tvorbě akademický malíř František Roman Dragoun. Celým projektem provázel studenty pan Zdeněk Beneš. Připravil si přednášku o nejvýznamnějších malířích, jejichž díla jsou v galeriích vystavena a doplnil ji videoukázkami obrazů. V další části programu se studenti věnovali samotné tvorbě ak.malíře F.R. Dragouna. Seznamovali se s obrazy, které jsou v galerii vystaveny.Studovali malířské techniky, které F.R.Dragoun ve své tvorbě používal.Obrazy F.R.Dragouna byly pro studenty zajímavé i tím, že se na nich často objevuje motiv Písku a okolí. Na závěr mohli shlédnout krátký dokument o malíři F.R.Dragounovi.

Jihočeská romanistika slaví

V pátek 10.června jsme zavítali do jihočeské metropole, kde probíhaly oslavy 30 let Ústavu romanistiky FF JČU. Třídy 1.F a 3.F tak strávily netradiční dopoledne s francouzštinou hraním her, řešením kvízů a besedou s děkanem fakulty a bývalými absolventy, kteří poutavě vyprávěli o možnostech, které se jim díky studiu tohoto krásného románského jazyka v životě naskytly. FF JČU nabízí svým studentům možnost studovat poslední ročník (v bakalářském i navazujícím magisterském studiu) na partnerské univerzitě a získat tzv. Dvojí diplom - tedy diplom z obou univerzit. Odpoledne jsme ještě stihli navštívit stálou expozici Jihočeského muzea, která byla veřejnosti zpřístupněna v lednu 2020 a představuje to nejlepší z oblasti přírodních věd, geologie, archeologie a národopisu. Věděli jste třeba, že v jižní Čechách žije los evropský?