Setkání středoškolských studentů v Paříži

Druhý dubnový víkend tohoto roku (8. -10. 4.) jsem měla možnost strávit v hlavním městě Francie, Paříži. Při příležitosti francouzského předsednictví Evropské unii bylo vybráno několik desítek středoškolských studentů z 27 členských zemí, aby prohloubili své znalosti o EU a evropskou sounáležitost. Původním záměrem bylo strávit společně jeden týden v únoru ve Štrasburku. Kvůli komplikované covidové situaci jsme ale tento týden komunikovali pouze přes obrazovky - ze svých domovů. Během těchto pěti dnů jsme pracovali ve skupinách. Každá skupina se zabývala jiným tématem, ta moje se zaměřila na hranice Evropské unie. Setkali jsme se s řadou odborníků a probírali jsme témata jako Brexit, Turecko jako kandidátská země EU nebo například začínající konflikt na Ukrajině. Tato setkání byla sice přínosná, ale všichni jsme si byli vědomi toho, že osobní kontakt nic nenahradí. V dubnu, když už byla pandemická situace klidnější, jsme se pak konečně mohli potkat naživo.

Návštěva Arboreta lesnické školy Písek

Ve středu 8. 6. 2022 navštívila naše třída 1. A písecké arboretum, které je součástí střední lesnické školy v Písku. Arboretem nás provázel pan ing. Jiří Holkup. V této botanické zahradě specializované na stromy a keře jsme mohli vidět několik domácích i cizokrajných dřevin. Dozvěděli jsme se spoustu nového o dřevinách, jejich škůdcích i o jejich nárocích na stanoviště. Bylo zajímavé pozorovat rostliny typické pro horské oblasti, v nichž dominují modříny a jedle, a hned vedle nich ty rostliny, se kterými bychom se potkali spíše v teplejších místech České republiky, ale i v různých koutech světa, jako například sekvojovce.  Nejvíce nás zaujaly dřezovce, jež pochází ze Severní Ameriky, dále javor japonský vyznačující se svými malými listy, či tisovce, typické pro severoamerický kontinent, kde rostou především ve vodě, ale zde se tyčí na travnatém podmáčeném povrchu.  
Návštěva arboreta byla příjemným zpestřením výuky biologie a moc se nám líbila. 

Literární beseda

Dne 3. 6. navštívili studenti 6.O, 7.O, 4.F, 5.F a 2.A v aule besedu Karolíny Meixnerové. Popularizátorka české literatury, která na sociálních sítích vystupuje pod přezdívkou cojezoe, nám přijela vyprávět o Janu Nerudovi a Karolině Světlé. Nevynechala přitom významná díla ani pár skandálů slavných spisovatelů. Dozvěděli jsme se, kdo byla Johanna Rottová, co to byl Americký klub českých dam i kolikrát se Jan Neruda zamiloval. Troufám si říci, že se beseda setkala u publika s úspěchem.

Adéla Kroupová, 6.O

Animárium - 1.F, 3.F, 4.F, 5.F ve Sladovně

Animace je kouzlo, kterým se dají přimět obrázky k pohybu. Tentokrát jsme ale animovali my sami. Byli jsme seznámeni se všemi možnými technikami animace, se kterými jsme si s nadšením hráli. Přes papírové postavy a kreslení až k našim vlastním tělům…využívali jsme opravdu vše, co nám přišlo zrovna pod ruku. Nakonec jsme se vrhli do tvorby našich vlastních animovaných filmů, a i když výsledky nebyly žádná mistrovská díla, práce stála opravdu za to. Všichni jsme si to náramně užili a dozvěděli jsme se spoustu nového. Tímto bychom rádi znovu poděkovali právě Sladovně v Písku, která nám umožnila strávit den v naší vlastní fantazii. 

Anna Gaierová, 4.F