Přednáška - Globalizace a Fair Trade

Dne 11. 3. 2019 na naší škole proběhla pro žáky druhých ročníků přednáška paní Halámkové z Městské knihovny Písek na téma Globalizace světa a Fairtrade. Nezisková organizace Na Zemi Brno nám zapůjčila na měsíc březen výstavu o Fairtradu.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých faktů. V první řadě jsme si však uvědomili, že máme plno věcí, které jsou zbytečné. Ale hlavně, že tyto věci musí někdo vyrobit.

Matematická soutěž Náboj

V pátek 22. 3. 2019 se deset našich studentů zúčastnilo v Praze v kongresovém sálu Top Hotelu Chodov mezinárodní matematické soutěže Náboj.

Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se pětičlenné týmy středoškoláků snaží vyřešit co nejvíce příkladů. Na začátku soutěže dostane každý tým zadání šesti příkladů, a jakmile dospěje u některého z nich ke správnému výsledku, obdrží zadání dalšího. Obtížnost příkladů postupně narůstá. Tým, který vyřeší v časovém limitu nejvíce příkladů, vyhrává. Úlohy často vyžadují i jistou dávku invence a důvtipu.

Soutěž ve stejný den probíhá v 10 zemích světa na 17 soutěžních místech, a to ve dvou kategoriích – Junioři (1. a 2. ročníky SŠ) a Senioři (3. a 4. ročníky SŠ). V ČR mají v této soutěži největší zastoupení gymnázia.

Dny Frankofonie

Naši studenti 2.F a 3.F přijali pozvání Gymnázia Pierra de Coubertina a společně oslavili Dny Frankofonie. Na akci pro ně bylo připraveno promítání známé komedie, divadelní i pěvecká vystoupení a hra, jejímž cílem bylo díky znalosti francouzštiny doplnit informativní text. Ve druhé kategorii zvítězila jedna ze skupin 2.F.
Gratulujeme.

Projekt FAKESCAPE

V pondělí 18. března 2019 navštívil třídy druhých ročníků jeden z tvůrců mezinárodně úspěšného projektu Fakescape, který se snaží prostřednictvím zábavné hry šířit mediální a politickou gramotnost. Úkolem hry bylo určit důvěryhodnost fiktivních prezidentských kandidátů. Jedné ze skupin 2.A se podařilo svým rychlým řešením úkolů umístit se na třetím místě mezi všemi účastníky soutěže v České republice.
" Mě osobně projekt bavil a ocenila jsem, jak "stravitelně" byl proveden." Miloslava Patzeltová (2.A)

Beseda o knize Transsibiřská odysea

Dne 15.3. 2019 se žáci třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili přednášky s Mgr. Inou Píšovou, bývalou studentkou našeho gymnázia. Ina Píšová přednáší českou literaturu na Univerzitě Karlově. Naše žáky zavedla daleko na Sibiř. V roce 2017 podnikla se svým manželem transsibiřskou expedici, na které ji provázel deník jejího pradědečka, československého legionáře Jana Kouby. O rok později vznikla kniha Transsibiřská odysea, který je kombinací Ininých zážitků ze sibiřské expedice a zároveň úryvků z Janova deníku o československé anabázi. Ina svým energickým projevem našim žákům krátce představila Transsibišskou magistrálu pomocí soudobých i sto let starých fotografií. Kniha a Inina přednáška vzbudila u našich studentů opravdový zájem o minulost, která může být propojena i s historií vlastní rodiny.

Úspěch v anketě Talent Jihočeského kraje

Již podruhé uspěli dva studenti našeho gymnázia v soutěžní anketě Talent Jihočeského kraje.

 Radim Sobotka a Martin Větrovský ze 4.0 převzali koncem února v koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích významná ocenění za výborné výsledky v soutěžích a olympiádách.

Radim zvítězil v kategorii všestranný talent a Martin získal v přírodovědné kategorii čestné uznání. Oběma chlapcům gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.