Geometrie 3D vlastníma rukama

Po vánocích jsme se třídou 6.F ukončili projekt TĚLESA.

Každý žák si měl vybrat jeden mnohostěn a zhotovit jeho slepovaný papírový model.
Celou výrobu měl fotograficky zdokumentovat a ještě měl vyrobit krátké video, ve kterém svůj model představí - název tělesa, jeho základní vlastnosti, zda platí Eulerova věta, a případně přidat nějakou zajímavost.

Další fáze projektu spočívala v instalaci výstavy všech modelů do prostoru studovny. K tomu si každý žák svůj model zavěsil na provázek a připojil k němu ještě svoji hlavičku - krychličku, kterou si vyrobil z papíru na základě svých selfíček vlastní hlavy.

Nakonec žáci vyrobili ještě společnou prezentaci, kde jsou k vidění fotografie z výroby a videa, některá dokonce ve francouzském jazyce!

Prezentaci si můžete prohlédnout online přes QR kód, který je u výstavy k dispozici.

Florbalový turnaj SŠ

Ve čtvrtek se studentky vyššího gymnázia zúčastnily florbalového turnaje Subterra v Písku. Celkově se zde sešlo 5 dívčích školních týmů a každý z nich hrál čtyři zápasy. Náš tým byl velice úspěšný, bilance zápasů byla 3 výhry, 1 remíza, a to všechno s čistým kontem. Nakonec o vítězi turnaje rozhodl počet vstřelených branek, kdy nám chyběl jediný gól na Střední zdravotnickou školu Písek, čímž jsme obsadily druhé místo. Turnaj jsme si přesto užily a děkujeme za možnost účasti.

Za Gymnázium Písek,

Pavlína Čecháčková (4.B)

Historické selhání přirozeného práva

Absolventky Gymnázia v Písku, Mgr. Tereza Blažková, Ph.D. a Mgr. et Mgr. Marie Sádlová, si připravily pro třetí ročníky našich studujících přednášku s názvem: „Pojem práva, nacistické právo a politické procesy 50. let.“ Jejich příspěvek byl inspirativní kvůli zaujetí přednášejících pro právní dějiny a cenný kvůli jejich odborné kvalifikaci. Obě právničky jsou absolventkami práv na Univerzitě Karlově v Praze. Tereza Blažková vyučuje na Katedře právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy a působí rovněž v právní praxi. Marie Sádlová pracuje na Ministerstvu financí ČR a je rovněž doktorandkou na Katedře právních dějin. Přednášející poskytly nový pohled na významné epochy světových i českých dějin a neopomněly ani lokální případy odehrávající se na Písecku. Studentkám a studentům pomohly nahlédnout podstatu nacistického přirozeného práva i komunistického práva 50. let 20. století.

Vánoční aula

I letos o Vánocích jsme dodrželi naši tradici vánočního zpívání v aule. Zase po roce 21.12. 2023 jsme našim spolužákům připravili vánoční vystoupení před zimními prázdninami, aby se naladili na nadcházející vánoční svátky. Pod vedením Mgr. Evy Bůžkové jsme zazpívali vánoční písně a pár vybraných talentovaných žáků předneslo známé básně. Obzvlášť povedenou recitaci předvedlo spektakulární a grandiózní duo Jiří Topinka a Martin Losos. Atmosféru jsme dokreslili osvětlením sálu. Mnoho našich mladších a starších spolužáků se k nám připojilo zpěvem a rytmickým potleskem a v sále zavládla kouzelná a příjemná nálada. Děkujeme všem zúčastněným učitelům a třídám, které se na nás přišli podívat. Tak zase za rok... 

A. Kaiferová, B. Vašková, P. Vovesný /3.B/

Vzpomínka

Tereza Skolková byla absolventkou našeho gymnázia.
Vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Nikdy nezapomeneme.