Zpívání pod kostelní věží 2023

V sobotu 16. prosince 2023 ve 14 hodin se pod věží kostela Narození Panny Marie v rámci pobavení návštěvníků adventních řemeslných trhů města Písek uskutečnilo vystoupení sboru Gymnázia Písek pod vedením paní učitelky Mgr. Evy Brůžkové. My, studenti, jsme si připravili hudební pásmo vánočně laděných písní a koled. Za pomoci poměrně příznivého počasí a vřelého publika jsme precizně odehráli plánované písně a svým pěveckým a instrumentálním počínáním jsme si vysloužili dokonce i přídavek. Jedinými překážkami byly nevysoký počet účinkujících a malá porucha akordeonu Jiřího Topinky. Děkujeme městu Písek za příležitost vystoupit na akci takového rázu. Dále panu zvukaři za perfektní nazvučení a poděkování zaslouží též pan Němec za trdelník a za kelímek svařeného vína zdarma, který byl určen plnoletým vystupujícím.

P.Vovesný, B.Vašková, A. Kaiferová 3.B

OLYMPIÁDA Z ANGLIČTINY

V úterý 12.prosince a v pátek 15.prosince na naší škole proběhla školní kola olympiády z angličtiny v kategoriích IB (1.O a 2.O) a IIB (3.O,4.O,1.F a 2.F). Zájem soutěžit byl velký a poroty neměly lehký úkol: vyhodnotit odpovědi a určit postupující do okresního kola.

A tady jsou výsledky:

Kategorie IB:      1.místo Novotný Tadeáš 2.O

                           2.místo Kada Antonín 2.O

                           3.místo Janout Petr 2.O

Kategorie IIB:    1.místo Halbrštát Jan 3.O

                         2.místo Kofroňová Emma 4.O

Jihočeský úsměv 2023

I tento rok se někteří žáci Gymnázia Písek zúčastnili literární soutěže "Jihočeský úsměv", která je určena pro věkovou skupinu 8 - 15 let, a i tento rok byla naše škola úspěšná, a to konkrétně opět třída 2.O. Tereza Literáková byla se svou povídkou vybrána odbornou porotou mezi deset nejlepších z celého Jihočeského kraje. Slavnostní vyhlášení proběhlo v knihovně Lidická v Českých Budějovicích. Terce gratulujeme a děkujeme i ostatním soutěžícím. Oceněnou povídku si můžete přečíst v přiloženém sborníku vybraných prací.

Olympiáda ze zeměpisu

Pátého prosince na naší škole proběhlo školní kolo olympiády ze zeměpisu. Účast byla hojná a zadání zajímavá. Po vyhodnocení výsledků postupují do únorového okresního kola následující studenti:

Kategorie A

1.místo - Ondřej Cendelín

2.místo - Petr Arnican

Kategorie B

1. místo - Antonín Kada

2. místo - Marek Úradník

Kategorie C

1. místo - Štěpán Chovanec

2. místo - Bedřich Zimmermann

Kategorie D

1. místo - Milan Popelka

2. místo - Roman Kajer

3. místo - Kateřina Žižková

 

Postupujícím gratulujeme a ostatním děkujeme za účast!

Kabinet zeměpisu

Třída 5.O navštívila v pátek 15.12. vánoční Prahu

Autobusem jsme odjeli od zastávky před Olympií v dopoledních hodinách. Do Prahy jsme dorazili něco po jedenácté. První zastávkou bylo Národní muzeum, kde jsme měli dvouhodinový rozchod. Měli jsme možnost si prohlédnout různorodé expozice (od zázraků evoluce, dějin 20. století až po výstavu minerálů) a myslím, že mluvím za všechny, když povím, že si každý našel to svoje.

Následoval rozchod na Václavském náměstí. Zde jsme strávili část odpoledne podle sebe – někteří si šli prohlédnout adventní trhy na Staroměstském náměstí, jiní se uvelebili v teple některé z pražských kaváren nebo se šli shánět po vánočních dárcích.

Vánoční koncert 2023

Po loňském úspěchu jsme i letos pod vedením paní učitelky E.Brůžkové přichystali vánoční koncert na naší škole.
Dlouho očekáváné adventní vystoupení se konalo ve čtvrteční podvečer v aule školy. Přesně dne 14.12.2023 v 17 hodin. Diváci zaplnili aulu do posledního místa. Naše hudební seskupení jsme letos obohatili o další nástroje, především kontrabas a flétny. Pěvecké řady posílili i studenti prvních ročníků. Pásmo starých lidových i nových vánočních písní jsme, i přes omezené časové možnosti nácviku, připravili se svými spolužáky z vyššího gymnázia. Součástí programu byla také recitace veršů s vánoční tematikou.
Za vystoupení jsme sklidili bouřlivý potlesk, díky němuž jsme s radostí zařadili přídavek. Spokojené publikum, kouzelná atmosféra události a radost ze společného díla jsou nám odměnou za usilovnou přípravu. Snad zase za rok na viděnou.

Martin Losos, 3.A