Galli Theater v aule Gymnázia Písek

Představení Drei kleine Schweinchen

V pondělí 3.10.2022 za námi až z Mnichova přijeli přátelé z Německa, konkrétněji z Galli Theater v Mnichově. Třídy 2.O, 3.O, 4.O a 5.O zhlédly v aule školy představení „O třech malých prasátkách“ v jazyce německém. Avšak pět dobrovolníků z řad studentů si zahrálo samo.

Myslím, že budu mluvit za všechny přítomné, když řeknu, že jsme si představení vskutku užili. Něco jsme se naučili, ale i zároveň se pobavili, což je nejlepší možná kombinace. Smích je klíčem ke štěstí, vůle k úspěchu.

 

Představení „Die Tüte“

Anglické divadlo

Anglické divadlo

V pondělí 26.9.2022 se studenti prvních ročníků vypravili do městské knihovny, kde se seznámili se stručnou britskou historii prostřednictvím interaktivního divadelního představení v anglickém jazyce. Oba herci zaslouží velký obdiv, neboť sami dokázali všechny postavy vystihnout vtipně i věrohodně. V brzké době doufáme v další podobný umělecký zážitek.

Julie Klementová, 6.O

Exkurze EVVO na Vydlaby Smrkovice a Kompostárnu

Ve dnech 30. 9. a 3. 10.  2022 se žáci našeho gymnázia účastnili exkurze na dotřiďovací linku Vydlaby Smrkovice a Kompostárnu. Akci pravidelně organizuje škola pro žáky prvních ročníků v rámci EVVO, ve spolupráci s odborem ŽP Písek.
Nejdříve byli žáci odvezeni do Smrkovic. Zde byli seznámeni s celým provozem dotřiďovací linky a dále s procesem zpracování odpadu a fungování jednotlivých strojů. Dozvěděli se, jak se rozděluje plast, jak je zpracováván a kam dále putuje. Žákům bylo umožněno se podívat dovnitř k pásům, kde zaměstnanci plast ručně rozdělují na použitelný a na ten, který je znehodnocen a dál se nedá zrecyklovat.
Po ukončení prohlídky autobus převezl žáky na blízkou Kompostárnu. Na tomto místě funguje již osm let. Zde měli žáci příležitost se dozvědět o bioodpadu. Pan Mára vysvětlil, jaký jednotlivý odpad se sem sváží (např. právě zbytky ze školních jídelen, které jsou záměrně urychleně rozloženy) a jak je s ním dále zacházeno.

Projektové dny druhých ročníků VV, HV v Praze

Projektové dny druhých ročníků - VV, HV - Animace

Ve středu 14. 9. 2022 a ve čtvrtek 15. 9. 2022 navštívily při projektovém dnu v Praze třídy 2.A, 2.B, 6.O, 4.F Muzeum Karla Zemana a Národní filmové muzeum. Na interaktivních expozicích si studenti vyzkoušeli tvorbu filmových efektů i animaci.

Dozvěděli jsme se informace a zajímavosti o životě Karla Zemana a jeho dílech. Díky přítomným rekvizitám jsme se mohli přenést do Zemanových nejznámějších filmů. K místní příjemné atmosféře pomohly ukázky ze snímků jako například Baron Prášil nebo Cesta do pravěku.

V Národním filmovém muzeu jsme se zúčastnili programu, který nám pomohl pochopit základy animace. Také nám byly představeny optické jevy, jež se používaly v brzkých dobách kinematografie. Ke konci prohlídky jsme si mohli vytvořit vlastní dabing ke krátké ukázce.

Na otočku do Prahy

 

          Dne 13. 9. 2022 se třídy 3. a 4.F vydaly na školní výlet do Prahy, kde navštívily Francouzský Institut a Obecní dům, v němž na ně čekala výstava iMucha Alfonse Muchy a prohlídka veřejnosti nepřístupných zákoutí celé budovy.

          V osm hodin ráno se obě třídy sešly a vyrazily autobusem za celodenním výletem do našeho hlavního města. Jako první nás čekal Francouzský Institut. Tam jsme se posadili do skvěle zařízeného kina a zhlédli artový film Bláznivý Petříček, samozřejmě ve francouzštině. Další byla na programu přednáška o možnostech studia v zahraničí a následná prohlídka nové mediatéky se spoustou zajímavých knih i moderním videoherním koutem. Po menší pauze na svačinu jsme se přesunuli do Obecního domu.