Potravinová sbírka - dobrovolnictví

Podzimní kolo celorepublikové Sbírky potravin definitivně skončilo. V úterý 22. listopadu se uzavřela možnost darování v on-line obchodech Košík.cz, Rohlík.cz a iTesco.cz. Celkem se tak včetně sobotní akce 12. listopadu podařilo vybrat 526 tun potravin a 58 tun drogistického zboží.

Jsme rádi, že 11 našich studenů přijalo výzvu Potravinové banky České Budějovice a aktivně se zapojilo do pomoci – studenti ve svém volnu oslovovali nakupující, přebírali a třídili dary.

V prodejně Lidl se tak od 8:00 do 18:00 vybralo 43 poctivě naplněných beden od banánů, což je 2x více než na jaře.

Velké poděkování patří:

K. Novákové (3.B), M. Kuníkové (6.F), V. Janouškové (2.F), E. Bočkové, S. Ryashko (6.O), J. Kudrnovi,  E. Lisové, R. Políčkové, S. Ettlerové (5.O), R. Šaškové (4.O) a Š. Kristenové (3.O).

 

L. Kudrnová

Olympiáda z českého jazyka zná své vítěze

Školního kola Olympiády z českého jazyka se první prosincový den zúčatnil rekordní počet zájemců. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, na každého účastníka čekala nejen jazyková část, ale i slohový úkol. A kdo si tedy vedl nejlépe?

I.kategorie

1.místo   ELENA STŘÍZKOVÁ       4.O    43 bodů

2.místo   ZUZANA KADLECOVÁ   4.O   42 bodů

3.místo   VANESSA ŠŤASTNÁ      3.O   40 bodů

 

II.kategorie

1.-2.místo   MARIE ZÁLUSKÁ           7.O    39 bodů

                   MARTIN VĚTROVSKÝ   8.O     39 bodů

Školní kolo lingvistické olympiády

Lingvistická olympiáda je soutěž, která má na naší škole dlouhou tradici, v minulosti od nás vzešel i medailista ústředního kola. Olympiáda je určena všem žákům středních škol, kteří se zajímají o jazyky, především pak jejich strukturu, ale i o příbuzné obory jako matematika nebo informatika. Ne nadarmo ji pořádá Filosofická fakulta UK ve spolupráci s Matfyzem.

Většina úloh lingvistické olympiády staví na jazycích, jejichž znalost se u účastníků nepředpokládá. Pokud je však znají, nikterak je to nediskvalifikuje. V časovém limitu mají za úkol odhalit strukturu zadaných jazyků a pomocí ní pak vyřešit zadané úkoly, například překlady do češtiny, tvoření množného čísla vybraných slov či celkovou konstrukci věty.

Na naší škole se školní kolo lingvistické olympiády uskutečnilo ve středu 23.11., kdy si 11 odvážlivců lámalo hlavu nad pěti úlohami. Alespoň letmo se seznámili například s bonanštinou, sinhálštinou, jazykem avoiuli nebo starověkou akkadštinou.

Studentské volby

Ve dnech 12. a 13.12.2022 proběhnou na naší škole Studentské volby.

Studenti si budou moci za atmosféry skutečných voleb ,,nanečisto‘‘ vyzkoušet volbu prezidenta. Oprávněni volit budou všichni studenti gymnázia starší 15 let.

Volby se budou konat o přestávkách v aule, kde voliči obdrží hlasovací lístky a informace, jak správně odvolit. Pokud i ve studentských volbách po prvním kole nebude zvolen prezident, dojde v lednu ke druhému kolu studentských voleb.

Za volební komisi

Vojtěch Malina VII.O

Daruj srdce, vykouzli úsměv

 

Písek života v přesýpacích hodinách se přesypává někdy rychleji, jindy neuvěřitelně pomalu. Úsměvy, které zdravotní sestřičky z Domácího hospice Athelas věnují každému pacientovi, nás zastavily v čase. Ukázaly nám, jak moc je každá chvíle strávená po boku našich nejbližších důležitá. Když se nám naskytla možnost pokusit se pro ně získat peníze, neváhaly jsme. Projekt Daruj srdce od nadace Olgy Havlové byl tím pravým. Nejen že jsme v něm každá z nás našla a vložila do něj kus sebe, ale především mezi námi vzniklo přátelství, které jen tak neskončí.

Bobřík informatiky

Ve dnech 7. - 18.11.2022 se žáci Gymnázia Písek účastnili školních kol Bobříka informatiky. 

V Bobříku informatiky soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle toho, jaký ročník školy navštěvují:

- Mini (4. - 5. ročník ZŠ)

- Benjamin (6. - 7. ročník ZŠ)

- Kadet (8. - 9. ročník ZŠ)

- Junior (1. - 2. ročník SŠ)

- Senior (3. - 4. ročník SŠ).

Výsledky žáků naší školy:

Kategorie Benjamin - 1. místo David Černý 2.O, 2. místo Pavel Suchomel 1.O, Zuzana Kopecká 2.O, Jan Halbrštát 2.O

Kategorie Kadet - 1. místo Ondřej Sedlák 1.F, 2. místo Adam Zuska 4.O, 3.místo Michal Nikodím 4.O

Kategorie Junior - 1. místo Nela Bartušková 2.A, 2. místo Kryštof Doubek 2.A, 3. místo Vladimír Palička 4.F

Bobřík informatiky