Studentské volby

Ve dnech 12. a 13.12.2022 proběhnou na naší škole Studentské volby.

Studenti si budou moci za atmosféry skutečných voleb ,,nanečisto‘‘ vyzkoušet volbu prezidenta. Oprávněni volit budou všichni studenti gymnázia starší 15 let.

Volby se budou konat o přestávkách v aule, kde voliči obdrží hlasovací lístky a informace, jak správně odvolit. Pokud i ve studentských volbách po prvním kole nebude zvolen prezident, dojde v lednu ke druhému kolu studentských voleb.

Za volební komisi

Vojtěch Malina VII.O

Daruj srdce, vykouzli úsměv

 

Písek života v přesýpacích hodinách se přesypává někdy rychleji, jindy neuvěřitelně pomalu. Úsměvy, které zdravotní sestřičky z Domácího hospice Athelas věnují každému pacientovi, nás zastavily v čase. Ukázaly nám, jak moc je každá chvíle strávená po boku našich nejbližších důležitá. Když se nám naskytla možnost pokusit se pro ně získat peníze, neváhaly jsme. Projekt Daruj srdce od nadace Olgy Havlové byl tím pravým. Nejen že jsme v něm každá z nás našla a vložila do něj kus sebe, ale především mezi námi vzniklo přátelství, které jen tak neskončí.

Bobřík informatiky

Ve dnech 7. - 18.11.2022 se žáci Gymnázia Písek účastnili školních kol Bobříka informatiky. 

V Bobříku informatiky soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Soutěžící jsou rozděleni do kategorií podle toho, jaký ročník školy navštěvují:

- Mini (4. - 5. ročník ZŠ)

- Benjamin (6. - 7. ročník ZŠ)

- Kadet (8. - 9. ročník ZŠ)

- Junior (1. - 2. ročník SŠ)

- Senior (3. - 4. ročník SŠ).

Výsledky žáků naší školy:

Kategorie Benjamin - 1. místo David Černý 2.O, 2. místo Pavel Suchomel 1.O, Zuzana Kopecká 2.O, Jan Halbrštát 2.O

Kategorie Kadet - 1. místo Ondřej Sedlák 1.F, 2. místo Adam Zuska 4.O, 3.místo Michal Nikodím 4.O

Kategorie Junior - 1. místo Nela Bartušková 2.A, 2. místo Kryštof Doubek 2.A, 3. místo Vladimír Palička 4.F

Bobřík informatiky

Zeměpisné promítání v kině

Jak už se stává podzimní tradicí, navštívily třetí ročníky v úterý 22.11.2022 zeměpisný program v kině od společnosti Planeta 3000. Tentokrát se jednalo o "Magický Senegal". Putování týmu Adama Lelka bylo velmi zajímavé. O Senegalu moc dostupných informací není a proto byl program velmi přínosný. Viděli jsme videa krásné přírody, která je ale ohrožena desertifikací. Mohli jsme porovnat své životní podmínky s nelehkou situací Senegalců, často závislých na dětské práci. Zprostředkovaně jsme se zúčastnili rituálních obřadů dvou specifických kmenů. Program se nám velmi líbil. Už se těšíme další podzim na Kambodžu!

Exkurze Praha

 

Podzimní exkurze Praha – 2.A

V pondělí 7. října 2022 jsme vyjeli na exkurzi do Prahy.

Pobyt v hlavním městě jsme započali prohlídkou ikonického Vyšehradu. Během komentované prohlídky této historické pevnosti jsme se dozvěděli o jejích největších pokladech a přednostech. Prošli jsme si i tamější hřbitov, kde odpočívají významné české osobnosti.

Po prohlídce Vyšehradu jsme se přesunuli do Obecního domu. Obecní dům je známá pražská secesní stavba sloužící hlavně ke konání koncertů a výstav. S průvodkyní jsme prošli všechny jeho sály.

Na závěr nabitého dne jsme zavítali do Vinohradského divadla, kde jsme zhlédli slavného Revizora ruského dramatika N. V. Gogola. Divadelní úprava klasického díla byla poměrně zdařilá.

Exkurze se vydařila. Vrátili jsme se domů v pozdních nočních hodinách, unaveni, ale plni dojmů a zážitků.

Martin Losos